Till innehållet

Hälso- och sjukvårdstjänster

Här hittar du information om såväl primärhälsovårdens som specialsjukvårdens tjänster. De tjänster som ges vid Vasa centralsjukhus hittas under rubriken sjukhustjänster.

Bedömning av vårdbehov

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 

Ring oss då du vill boka en tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten eller om du vill få information om vår service. Öppet må–to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15
(Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun).