Till innehållet

Patologiska undersökningar utförs vid Vasa Centralsjukhus av Fimlab.

Obduktionsverksamheten, dvs förvaringen av avlidna och utförandet av obduktioner handlas av patologiavdelningen. Medicinska obduktioner sker på vår avdelning medan rättsmedicinska obduktioner görs på universitetsjukhuset i Tammerfors. Det fordras dock inte obduktion vid varje dödsfall.

I anslutning till vår avdelning finns ett kapell, vart anhöriga kan komma och se den avlidne. Ett sista farväl kan ordnas i samband med svepningen, innan den avlidne transporteras till begravningsplatsen. Dessutom finns det möjlighet att ordna en välsignelsestund för den avlidne. Angående dessa, var vänlig och kontakta begravningsbyrån som handhar reservationen av kapellet åt er.

Uträtta ärenden

Patologiavdelningen finns i huvudbyggnadens C- och D-del i bottenvåningen. Enklast hittar du oss genom att anlända till sjukhusområdet från korsningen av Sandviksgatan och Strandgatan och följa skyltarna. Bakom JK byggnaden finns det reserverat parkeringsplatser för anhöriga som besöker kapellet.

Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa

Telefon

Obduktionsbiträde

Ni observerar väl att vi inte kan visa avlidna på vilka rättsmedicinsk obduktion skall utföras, innan obduktionen är gjord. Österbottens polisinrättning (0295 440511) svarar på alla frågor som rör avlidna på vilka rättsmedicinska obduktioner skall göras. Patologiavdelningens obduktionsbiträde svarar på frågor gällande avlidna som genomgår medicinsk obduktion eller ingen obduktion. Begravningsbyrån sköter om begravningstillstånd. Begravning kan ordnas redan innan dödsorsaken är fastställd förutsatt att obduktionen är utförd.