Till innehållet

Kundens och patientens rättigheter

Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intresse.

ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter ger råd vid frågor om hur patienten …

Allmän rätt till information