Till innehållet

Kundens och patientens rättigheter

Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intresse.

ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter ger råd vid frågor om hur patienten …

Allmän rätt till information

Här hittar du information om tillgången till vård samt längderna på vårdköerna.

Klientens rätt inom socialvården styrs av lagen om klientens ställning och rättighet (812/2000). Lagen innehåller …

Kontakt med enheten Om du är missnöjd med din vård önskar vi gärna att du …