Till innehållet

Klientens och patientens rättigheter

Här hittar du information om tillgången till vård samt längderna på vårdköerna.

Klientens och patientens rättigheter bestäms i lag. Som patient inom hälso- och sjukvården har du …

ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter ger råd vid frågor om hur patienten …

Socialombudet är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intresse.

Klientens rätt inom socialvården styrs av lagen om klientens ställning och rättighet (812/2000). Lagen innehåller …

Kontakt med enheten Om du är missnöjd med din vård önskar vi gärna att du …

Allmän rätt till information

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du själv välja primärvårdsenhet (social- och …

Vårt välfärdsområde är tvåspråkigt, vilket betyder att du har rätt att bli betjänad på svenska eller finska, från den första kontakten fram till det att din vård på sjukhuset avslutas.

Med hjälp av dessa verktyg kan du bidra till att säkerställa klient- och patientsäkerheten. Besök …