Till innehållet

Klientens och patientens rättigheter

Här hittar du information om tillgången till vård samt längderna på vårdköerna.

Ifall du är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att …

Klientens och patientens rättigheter bestäms i lag. Som patient inom hälso- och sjukvården har du …

Socialombudet är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intresse.

Klientens rätt inom socialvården styrs av lagen om klientens ställning och rättighet (812/2000). Lagen innehåller …

Kontakt med enheten Om du är missnöjd med din vård önskar vi gärna att du …

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du själv välja primärvårdsenhet (social- och …

Allmän rätt till information

Vårt välfärdsområde är tvåspråkigt, vilket betyder att du har rätt att bli betjänad på svenska eller finska, från den första kontakten fram till det att din vård på sjukhuset avslutas.

Med hjälp av dessa verktyg kan du bidra till att säkerställa klient- och patientsäkerheten. Besök …