Till innehållet

Kundens och patientens rättigheter

Här hittar du information om tillgången till vård samt längderna på vårdköerna.

ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter ger råd vid frågor om hur patienten …

Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intresse.

Klientens rätt inom socialvården styrs av lagen om klientens ställning och rättighet (812/2000). Lagen innehåller …

Kontakt med enheten Om du är missnöjd med din vård önskar vi gärna att du …

Allmän rätt till information

Vårt sjukhus är tvåspråkigt, vilket betyder att du har rätt att bli betjänad på svenska eller finska, från den första kontakten fram till det att din vård på sjukhuset avslutas.

Plan för kvalitetsledning, klient- och patientsäkerhet 2023 (pdf)