Till innehållet
Telefonväxel

Ring oss om du inte hittar de kontaktuppgifter du är ute efter.
Öppet vardagar kl. 7–17

Kundservicecentralen

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.

Seniorlinjen

En direkt linje för dig som är över 65 år och vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd eller handledning.

Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 

Ring oss då du vill boka en tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten eller om du vill få information om vår service. Öppet må–to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15
(Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun).

Tidsbokning till Kronoby munhälsovård (stängs må-to redan kl. 15.30)
Kronoby 040 806 5750
Terjärv 040 806 5850

Hälso- och sjukvårdens jour

Ring oss då du behöver hjälp snabbt.
OBS! Om du behöver hjälp direkt, ring det allmänna nödnumret 112.
Öppet dygnet runt

Social- och krisjour

Ring oss då du har ett brådskande behov av socialservice.
Öppet dygnet runt

Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon

Du kan ringa till rådgivnings- och handledningstelefonen vardagar kl. 9-11 om du har frågor om funktionshinderservice. 

Förlossning

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. När ni kommer till fjärde våningen ringer ni på dörrklockan. På detta sätt meddelar ni er ankomst. På natten kl. 22.00–06:00 är ytterdörren låst, ring då på klockan vid huvudingången.

Seri-stödcentret

Seri-stödcentret på Vasa centralsjukhus är en vårdenhet som tar hand om personer som utsatts för sexuellt våld. Tjänsterna är gratis och till för alla över 16 år, obeoende av kön. Stödcentret är öppet dygnet runt.

Allmänt nödnummer

Ring det allmänna nödnumret då du behöver hjälp direkt.
Öppet dygnet runt