Till innehållet
Telefonväxel

Ring oss om du inte hittar de kontaktuppgifter du är ute efter.
Öppet vardagar kl. 7–17

Kundservicecentralen

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.

Seniorlinjen

En direkt linje för dig som är över 65 år och vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd eller handledning.

Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 

Ring oss då du vill boka en tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten eller om du vill få information om vår service. Öppet må–to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15
(Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun).

Socialvårdens servicehandledning

Ring till oss, när du behöver hjälp och rådgivning eller handledning om socialvårdens tjänster och olika förmåner. Tjänsten är för barn, unga, och familjer samt för vuxna i arbetsför ålder. Öppet må-to kl. 8-15 och fre kl. 8-14.

Hälso- och sjukvårdens jour

Ring oss då du behöver hjälp snabbt.
OBS! Om du behöver hjälp direkt, ring det allmänna nödnumret 112.
Öppet dygnet runt

Obs! Jourhjälpen 116117 byter telefonnätsoperatör den 9.1.2024. Under ändringsarbetena kan det förekomma korta avbrott i telefontrafiken.

Social- och krisjour

Ring oss då du har ett brådskande behov av socialservice.
Öppet dygnet runt

Funktionshinderservicens rådgivnings- och handledningstelefon

Du kan ringa till rådgivnings- och handledningstelefonen vardagar kl. 9-11 om du har frågor om funktionshinderservice. 

Förlossning

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. När ni kommer till fjärde våningen ringer ni på dörrklockan. På detta sätt meddelar ni er ankomst. På natten kl. 22.00–06:00 är ytterdörren låst, ring då på klockan vid huvudingången.

Seri-stödcentret

Seri-stödcentret på Vasa centralsjukhus är en vårdenhet som tar hand om personer som utsatts för sexuellt våld. Tjänsterna är gratis och till för alla över 16 år, obeoende av kön. Stödcentret är öppet dygnet runt.

Jourhjälpen 116 117

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för hälsovården.

På Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, dvs. sjukskötarna på jourtjänsten i din egen region. De gör en bedömning av behovet av jourvård eller brådskande vård per telefon, dygnet runt enligt lokala anvisningar.

Obs! Jourhjälpen 116117 byter telefonnätsoperatör den 9.1.2024. Under ändringsarbetena kan det förekomma korta avbrott i telefontrafiken.  

Allmänt nödnummer

Ring det allmänna nödnumret då du behöver hjälp direkt.
Öppet dygnet runt