Till innehållet
Sök Sök
Jouren

Till jourmottagningen? Ring först 116117.
Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Rör på dig, gående ger välmående

Rör du dig tillräckligt? Personer i arbetsför ålder borde träna sina muskler minst två gånger per vecka och utöva ansträngande motion i 1 timme och 15 minuter per vecka eller rask motion i 2,5 timmar per vecka. Orörlighet kan leda till rygg-, nack- och axelbesvär.

Läs fysioterapeutens tips

Ge respons

Via länken intill kan du ge allmän respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.