Till innehållet
Sök Sök
Jouren

Till jourmottagningen? Ring först 116117.
Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Välkommen till Österbottens välfärdsområdes webbplats!

Från och med 1 januari 2022 hittar du information om oss och våra tjänster på denna webbplats. Detta är en första version av vår webbplats och här fattas en del funktioner och innehåll. Vi utvecklar och uppdaterar webbplatsen och dess innehåll konstant.

Ge respons

Vi uppskattar om du kunde berätta för oss hurudant det första intrycket av webbplatsen var. Vilka delar var bra, vilka var mindre bra och vilka utvecklingsförslag har du? Du kan också ge respons på vår service och våra tjänster via länkarna här intill.

Det här satsar vi på inom Österbottens välfärdsområde

Strategi och värderingar