Till innehållet
Jouren

Till jourmottagningen? Ring först 116117.
Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Tidsbokningen till höstens vaccinationerna

Vi erbjuder avgiftsfria influensa- och pneumokockvaccinationer samt boosterdoser av coronavaccin till personer som tillhör riskgrupperna i enlighet med THL:s rekommendationer.

Tidsbokningen öppnas onsdag 1.11.2023

Ge respons

Via länken intill kan du ge allmän respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.