Till innehållet
Sök Sök
Jouren

Till jourmottagningen? Ring först 116117.
Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Att äta regelbundet hjälper dig att må bra

Om du äter regelbundet orkar du bättre i jobbet, i skolan och i fritidsverksamheten. Måltiden är inte bara en fysisk stund när energin fylls på, den har också en social sida.

Läs hela artikeln här

Ge respons

Via länken intill kan du ge allmän respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.