Till innehållet
Jouren

Till jourmottagningen?
Ring först 116117. Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Bedömning av vårdbehov

Boka digitalt, ring 06 218 9000 eller chatta om du behöver en tid till hälsovårdscentralen.

Avvikande öppettider i sommar

Våra viktigaste telefontjänster betjänar dig som vanligt i sommar. Kom ihåg att även utnyttja våra digitala tjänster!

Se avvikande öppettider

Ge respons

Via länken intill kan du ge respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.