Till innehållet
Sök Sök
Jouren

Till jourmottagningen? Ring först 116117.
Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

År 2023 får ungdomar gratis preventivmedel.

Det handlar om ett försök som pågår tills slutet av året. Försöket med avgiftsfri prevention för ungdomar under 25 år inkluderar alla preventivmedel såsom spiral, kapsel, p-plåster, p-ring, p-piller, kondom och slicklapp.

Ungdom, kontakta preventivrådgivningen.

Ge respons

Via länken intill kan du ge allmän respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.