Till innehållet
Jouren

Till jourmottagningen? Ring först 116117.
Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Hitta ditt sommarjobb 2024 vid Österbottens välfärdsområde

Nu är det dags igen! Vi söker sakkunniga runtom i Österbotten, till social- och hälsovårdstjänster samt sekreterartjänster. I Vasa erbjuder vi sommarjobb även inom områdena fastigheter, teknik och IT -tjänster.

Läs mer

Ge respons

Via länken intill kan du ge respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.