Till innehållet
Jouren

Till jourmottagningen? Ring först 116117.
Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Ofrivillig ensamvaro och ensamhet har negativa effekter på vårt välbefinnande.

Vi människor är sociala varelser som vill känna samhörighet och interagera med andra människor. Ett vänligt ord när man träffas i kassakön eller möts i trapphuset kan betyda mycket för den som lider av ensamhet.

Tillsammans förebygger vi ensamhet

Ge respons

Via länken intill kan du ge allmän respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.