Till innehållet

Utlåtanden och dokument

Här hittar du lagstadgade dokument och utlåtanden om våra tjänster och verksamhet.

Tillgänglighetsutlåtandet gäller www.osterbottensvalfard.fi och har uppdaterats 14.12.2021. Utlåtandet baserar sig på egen bedömning. Sidan har publicerats 14 december 2021.

Målet med egenkontrollen är att säkerställa att invånarna i Österbottens välfärdsområde får lagenliga, högklassiga och trygga social-, hälso-, sjukvårds- och räddningstjänster i rätt tid.

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för förvaltning och verksamhet. Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet …

Fullmäktige beslutar gällande grunderna för förtroendevaldas ekonomiska förmåner. Förmånerna bestäms i en skild stadga inom välfärdsområdet.

Österbottens välfärdsområdes beskrivning av handlingars offentlighet är en beskrivning av hanteringen av de uppgifter som uppstår i välfärdsområdets myndighetsverksamhet och tjänsteproduktion.