Till innehållet

Utlåtanden och dokument

Här hittar du lagstadgade dokument och utlåtanden om våra tjänster och verksamhet.

Tillgänglighetsutlåtandet gäller www.osterbottensvalfard.fi och har uppdaterats 14.12.2021. Utlåtandet baserar sig på egen bedömning. Sidan har publicerats 14 december 2021.

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för förvaltning och verksamhet. Varje samkommun ska ha en förvaltningsstadga. …

Kommuner kan komma överens om att låta en samkommun sköta någon uppgift för deras räkning. …

Fullmäktige beslutar gällande grunderna för förtroendevaldas ekonomiska förmåner. Förmånerna bestäms i en skild stadga inom välfärdsområdet.