Till innehållet

Så här beställer du en FPA-ersatt taxi

 • Beställ taxin på numret 0800 500 600 (Vasa Ulataxi Ab) eller 0800 924 46 (Keskustaksi Oy). Man kan få ersättning för taxiresan endast om man beställer resan via dessa nummer. Beställningssamtalet är avgiftsfritt.
  • Beställ taxin före kl. 14.00 dagen före resan.
  • Beställ taxin på samma nummer också om du är i akut behov av taxi.
  • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 14 dygn framåt.
  • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd.
 • Ange vid samtalet
  • ditt namn och din personbeteckning
  • den adress varifrån bilen ska hämta dig
  • resans mål (exempelvis sjukhuset)
  • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
  • om du har hjälpmedel eller följeslagare med dig
  • ett telefonnummer på vilket du kan nås
 • Du får veta när taxin beräknas anlända. Om du vill får du ett textmeddelande när chauffören har tagit emot din beställning och chaufförens telefonnummer.
 • Anmäl förändringar. Om det sker förändringar i en taxiresa som du har beställt ska du omedelbart meddela detta via beställningsnumret. Du ska meddela om förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.
 • Visa upp ditt FPA-kort eller identitetsbevis för chauffören. Du betalar endast självriskandelen på 25 euro för taxiresan.
 • Begär intyg för reseersättning (SV 67r)
  • Om du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd ska du begära ett intyg hos hälso- och sjukvården (lntyg för reseersättning, SV 67r).
  • Spara själv intyg för engångsresor. FPA kan be om intyg upp till 6 månader efter resdagen.
  • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi till FPA.
  • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer returresan åt dig behöver du inget separat intyg.

Om du har tal- eller hörselsvårigheter kan du beställa FPA-taxin via textmeddelande. Numren för textmeddelandeservicen i Österbotten är 184 43 (Vasa Ulataxi Ab) och 185 12 (Keskustaksi Oy). Närmare instruktioner om beställandet av FPA-taxi via textmeddelande hittas via följande länk: www.kela.fi/web/sv/taxiresor-horselskada-talskada

Mer information om hur du beställer en FPA-taxi hittar du på FPA:s sidor, via följande länk: www.kela.fi/web/sv/sa-har-bestaller-du-taxi

Kundrespons och frågor

Om du vill lämna respons eller har något att fråga om din taxiresa, ska du ta kontakt med den beställningscentral där du beställde resan.

Respons gällande FPA:s verksamhet www.kela.fi/web/sv/ge-respons