Till innehållet

Österbottens räddningsverk

Österbottens räddningsverk sköter om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och beredskap på området.

Jourhavande
brandinspektör
(vard. kl. 9-11 och 12-15)
Jourhavande
brandmästare
(alla dagar 24h)
Räddningsverkets
kansli
(vard. kl. 9-15)

Faktureringsadress: Österbottens välfärdsområde Österbottens räddningsverk PL 101, 65101 Vasa eller elektroniskt: Nätfaktureringsadress: FI9420521800007669 Operator: NDEAFIHH

Se ikraftvarande varningar på Meteorologiska institutets sida.

Enligt räddningslagen 379/2011 ansvarar det lokala räddningsväsendet för räddningsväsendets servicenivå, för att räddningsverkets verksamhet ordnas på behörigt …

Jourhavande brandmästare
E-post: palomestari@ovph.fi
Tel. 040 740 4040

Jourhavande brandinspektör
E-post: palotarkastaja@ovph.fi
Tel. 040 661 0307
vard. klo. 9-11 ja 12-15

Räddningsverkets kansli
E-post: pohjanmaanpelastuslaitos@ovph.fi
Tel. 040 620 4248
vard. klo. 9-15

Ge respons på räddningsväsendets tjänster