Till innehållet

Socialvårdstjänster

OBS! Uppdatering pågår.
Här hittar du information on socialvårdens servicehelhet inom Österbottens välfärdsområde. Våra tjänster är uppdelade för olika målgrupper och vi hoppas att du enkelt kan orientera dig vidare via länkarna här nedan.

Socialvårdstjänster

Du kan vända dig till socialvårdens servicehandledning då du behöver handledning, rådgivning eller information om socialvårdens tjänster och olika förmåner. Inom servicehandledningen får du en första kartläggning och bedömning av din helhetssituation.

Social- och krisjouren svarar på brådskande behov av socialvård alla tider på dygnet och alla dagar i veckan.

Om du är utsatt för våld inom familjen eller våld i en nära relation eller om du själv har använt …