Till innehållet

Bedömning av servicebehov inom barn- och familjesocialt arbete

I bedömningen av servicebehov går socialarbetaren och familjen tillsammans igenom familjens situation och eventuella problem. Socialarbetaren träffar barnet och föräldrarna vid flera tillfällen. Träffarna ordnas såväl på socialkontoret som hemma hos familjen. Vid behov träffar socialarbetaren också samarbetsparter från exempelvis daghem eller skola.  

Då servicebedömningen görs är alltid barnets bästa i fokus och målet är att utreda om familjen behöver stöd samt att hitta de rätta stödformerna.  

På basen av utredningen kan socialarbetaren hänvisa familjen till olika stödformer. Om behov finns, öppnas en klientrelation inom barn- och familjesocialarbetet eller inom barnskyddet. Om inget stödbehov finns, konstateras detta och klientrelationen avslutas. 

Då servicebedömningen är färdig skickas den till barnets vårdnadshavare. Socialarbetaren ska bedöma servicebehovet inom tre månader från att man tagit kontakt i ärendet. 

Gör så här

Om du behöver stöd kan du kontakta barn- och familjesocialarbetet per telefon. Det finns också olika blanketter som du kan fylla i för att ta kontakt. 

Om du vill ansöka om en specifik stödform inom basservicen till din familj kan du fylla i blanketten ”Ansökan om basservice för barnfamiljer” elektroniskt eller lämna in den till pappers. 

En yrkesutövare eller myndighet kan tillsammans med en familj göra en kontakttagning eller anmälan om behov av socialvård. Detta görs genom att fylla i blanketten ”kontakt och anmälan till socialvården” elektroniskt eller till pappers.  

Vem som helst som är orolig för ett barns eller en ung persons välmående kan göra en barnskyddsanmälan. Enligt lag har olika myndigheter och yrkesutövare en skyldighet att trots sin tystnadsplikt göra en barnskyddsanmälan. Om man är osäker på när en barnskyddsanmälan ska göras kan man läsa våra anvisningar till yrkesverksamma och myndigheter. Man kan även rådfråga socialarbetaren. En barnskyddsanmälan kan göras genom att fylla i blanketten ”barnskyddsanmälan” elektroniskt eller till pappers eller genom att ringa till socialarbetaren. 

När kan familjen behöva stöd 

Familjen kan behöva stöd i olika utmanande livssituationer. Svårigheterna kan kretsa kring uppfostran och omvårdnad, relationerna inom familjen eller barnets beteende. Stöd kan också behövas exempelvis vid en plötslig krissituation, vid missbruksproblem eller om det förekommer våld i hemmet. Stödbehovet kan vara tillfälligt eller långvarigt.  

Barn- och familjesocialarbete

Inom barn- och familjesocialt arbete samarbetar socialarbetare med barnfamiljerna. Målet är att stöda familjerna, främja deras välmående och bygga upp helheter av stödformer som motsvarar barnets och familjens behov. Man kan stöda familjerna med hjälp av service enligt socialvårdslagen, som exempelvis familjearbete, hemservice eller stödrelationsverksamhet.

Arbetet görs i mångprofessionella nätverk och socialarbetaren kan vara i kontakt med viktiga samarbetsparter till familjen, som skolan, dagvården eller hälsovården.

Barn- och familjesocialt arbete inleds då familjen själv tagit kontakt med socialvården eller då man inom socialvården fått kännedom om att en familj kunde vara i behov av stöd. Arbetet i barn- och familjesocialt arbete kan påbörjas då man i en bedömning av servicebehov konstaterat att det finns ett behov av stöd. En socialarbetare eller socialhandledare inom barn- och familjesocialt arbete ansvarar för att en klientplan uppgörs och uppdateras och för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av nödvändig service och stödformer.

I sidans högerkant hittar du genvägar till sidorna, där vi berättar om bedömning av servicebehov inom barn- och familjesocialt arbete.

I sidans nederkant hittar du blanketter, med vilka du kan anhängiggöra en bedömning av servicebehov.

Barn- och familjesocialt arbete:

  • stöder barnfamiljer och föräldraskap samt främjar barnets individuella uppväxt, positiva utveckling och delaktighet
  • stöder barnfamiljers livshantering och minskar ojämlikhet
  • förebygger och förmildrar svårigheter i barns och barnfamiljers livssituationer och främjar familjernas funktionsförmåga och trygghet

Barn- och familjesocialt arbete erbjuder stöd till hela familjen med barnets bästa i fokus.

Kontaktuppgifter bedömning av servicebehov

Socialvårdens servicehandledning från och med 22.11.2023 

06 218 9400 

Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14. 

Postadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Postadress:  Enheten för bedömning av servicebehov,
Malmska social- och hälsocentral, 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, Pb 111, 68601 Jakobstad 

Kontaktuppgifter barn- och familjesocialarbete

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65100 Vasa 

Virpi Hagström, ledande socialarbetare, tfn 040 624 1185

Salme Kalliokoski, t.f. socialarbetare, tfn 040 822 3659  

Sanna Alho, socialarbetare, tfn 040 183 5867  

Päivi Björni, socialarbetare, tfn 0400 299 768  

Johanna Erholtz, socialarbetare, tfn 040 544 4311  

Taina Kannisto, socialarbetare, tfn 040 659 19 22  

Sarika Tastula, t.f. socialhandledare, tfn 040 153 3839  

Riitta-Leena Sillanpää, förmånshandläggare, tfn 040 578 2187

Jenni Masanen, socialarbetare Laihela, tfn 040 483 6324

Sofia Vikberg, socialarbetare Korsholm, tfn 06 218 4151

Susanne Nygård, socialarbetare Vörå, (telefontid kl. 9-10), tfn 06 382 1401

Besöksadress: Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, ingång H, våning 5 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Yvonne Nystedt, socialarbetare, tfn 040 805 1935

Annika Björkskog, socialarbetare, tfn 040 503 5756

Katarina Sjölund, socialarbetare, tfn 040 805 1595

Toni Lindgren, socialhandledare, tfn 040 805 1527

Erik Antfolk, socialhandledare, tfn 040 805 1839

Tina Mäenpää, socialhandledare, tfn. 040 805 1840

Sonja Hjulfors, socialhandledare, tfn. 040 185 6269

Susann Rintamäki, ledande familjehandledare, tfn 044 787 7280 

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Virpi Hagström, ledande socialarbetare, tfn 040 624 1185

Carina Westberg, socialarbetare, tfn 040 160 0939

Chef för barn- och familjesocialarbete

Siv Kola, tfn 040 744 1227

siv.kola@ovph.fi

Relaterade tjänster