Till innehållet

Digitala servicekanaler

Här hittar du våra digitala tjänster.

Digitala servicekanaler

Chatten är en elektronisk servicekanal där du snabbt kan kontakta våra yrkespersoner. I chatten får du den vägledning, bedömning av vårdbehovet och de råd du behöver. Tjänsten är öppen måndag till torsdag kl. 8–14 och fredagar kl. 8–13. Chatten är för närvarande tillgänglig för invånare i Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Vasa, Laihela och Korsholm.

Chattbotten är en robot, en slags virtuell assistent. Du hittar chatbotten på välfärdsområdets webbplats första sida i högra nedre hörnet.

Du kan boka, avboka, flytta eller granska dina tider elektroniskt i vissa situationer. Digital tidsbokning används för tillfället inom primärvården.

Behöver du som ny kund hjälp med att hitta rätt psykosocial service? Börja med att fylla i Terapinavigatorn. Terapinavigatorn är ett elektroniskt och lättanvänt verktyg för att utvärdera vårdbehove hos personer över 18 år.

Behöver du som ny kund hjälp med att hitta rätt psykosocial service? Börja med att fylla i Navi för ungdomar som är ett elektroniskt och lättanvänt verktyg för att utvärdera vårdbehovet hos personer under 18 år.

Du kan besöka videomottagningen i vissa situationer där ett fysiskt möte inte behövs. Videomottagningen är ett bra alternativ till exempel när avståndet är långt. Du kan delta i mottagningen på vilken lugn plats som helst via din telefon, dator eller pekplatta.

Tjänsten Egenvård (Omahoito) erbjuder en möjlighet att aktivt delta i uppföljningen av den egna hälsan. En yrkesperson öppnar egenvårdstjänsten för dig om hen anser att tjänsten lämpar sig för din vård. Egenvård används för närvarande i Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kaskö och Kristinestad. I våra övriga kommuner kommer Egenvård att införas senare.

Med digitala blanketter kan du få ditt ärende handlagt snabbt och enkelt, oavsett tid och plats. Här hittar du våra tillgängliga digitala blanketter.

Mobilapplikationen är ett alternativ för patienter som vill använda en elektronisk servicekanal och som redan har ett vårdförhållande vid en enhet som använder applikationen.