Till innehållet

Terapinavigatorn för unga – Navi för ungdomar, är ett elektroniskt och lättanvänt verktyg för bedömning av stöd- och vårdbehov för 13-19-åringar. Verktyget är ämnat för ungdomar som är intresserade av att använda internet för att ta reda på hur de mår. Navigatorn kan användas i skolor, yrkesskolor, gymnasier, ungdomsstationer, centraliserade mentalvårdsenheter osv.

Om du är orolig för din egen ork, ditt psykiska välbefinnande och skulle vilja få en klarare bild av hur du mår, fyll i navigatorn – Navi för ungdomar först.

Navi för ungdomar är ett lättanvänt digitalt verktyg som hjälper dig med att:

  • Bedöma ungdomens vårdbehov
  • Minska den tid och de mekaniska uppgifter som ingår i bedömningsprocessen
  • Identifiera klienter som kan hänvisas till psykosociala tjänster med låg tröskel
  • Identifiera klienter som kräver mer detaljerade bedömningar och/eller mer intensiv behandling.

Navi för ungdomar gör det lättare för en professionell att vägleda dig till rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är frivilligt att fylla i formuläret, men det påskyndar inledandet av behandlingen. Navi för ungdomar ger en första bedömning av dina symtom och gör det lättare att hitta rätt behandling.

Navi för ungdomar har också ett delområde för vårnadshavaren. Genom att kontakta vårdnadshavaren får man oerhört värdefullt information om ungdomen. Navi för ungdomar kombinerar svaren från både den unga personen och vårdnadshavaren, och vid det första besöket förfinas svaren ytterligare med den unga personen. Föräldrar och ungdomar kan inte se varandras svar, men båda får koder som bör sparas och ges till den yrkesvärksamma personen.

Det tar cirka 15-30 minuter att fylla i formuläret. Ta dig gärna några minuter att svara på frågorna. Frågorna kommer att identifiera ditt behandlingsbehov och arten av dina symtom. När du har fyllt i formuläret får du en personlig kod. Kom ihåg att ta med dig koden så att du kan låsa upp dina resultat med en professionell.