Till innehållet

Utveckling och utbildning

Här hittar du information och kontaktuppgifter som rör forskning, utveckling, utbildning och innovationer.

Inom enheten för Forskning, Utveckling och Innovationer (FUI) producerar och synliggör vi forskningsbaserad kunskap tillsammans med våra samarbetspartner och gör kunskapen tillgänglig. Vi initierar och medverkar i olika utvecklingsprojekt samt deltar i utvecklingen av digitala verktyg inom social- och hälsovården. Vi sporrar till innovativa lösningar inom vårt välfärdsområde och skapar nätverk både inom organisationen och utanför.

Österbottens välfärdsområde arrangerar öppna utbildningar (fortbildning) för personal inom vård och omsorg. På den här sidan hittar du utbildningskalendern och utbildningsutbudet. (klicka på rubriken)