Till innehållet

Organisation och beslutsfattande

Tretton österbottniska kommuner har bildat samkommunen för Österbottens välfärdsområde, som inleder sin verksamhet 1.1.2022. Vi erbjuder tjänster inom primärvård, socialvård och specialiserad sjukvård. Samkommunens högsta beslutande organ är fullmäktige som består av representanter från varje medlemskommun. Styrelsen leder förvaltningen och bereder ärenden till fullmäktige. Till samkommunens organ hör även sektioner och nämnder som ansvarar för verksamheten inom sina områden. I samkommunen sköter personalen den dagliga verksamheten. Samkommunens direktör är den högsta tjänsteinnehavaren. Samkommunen är tvåspråkig.

Organisation och beslutsfattande

Samkommunens fullmäktige 30.5.2022 kl. 10 7.11.2022 kl. 10 Samkommunens styrelse 21.2.2022 kl. 9 21.3.2022 kl. …

Tillsammans bygger vi upp välmåendet i Österbotten. Nära människan, innovativt och på två språk.
”Hej, hur kan jag hjälpa dig?” är Österbottens välfärdsområdes serviceattityd som präglar alla nivåer inom verksamheten. Attityden bygger på lättillgänglighet, varmt bemötande och kontinuerlig utveckling. Den beskriver inte bara de tjänster vi erbjuder invånarna, utan också vårt sätt att arbeta inom organisationen.

Samkommunen har två (2) ledningsgrupper: en ledningsgrupp för välfärdsområdet och en ledningsgrupp för förvaltningen.   Ledningsgruppen …

Vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar enligt kommunallagen (410/2015) § 84 och enligt lagen om välfärdsområden (611/2021) § 89. 

Här hittar du organens föredragningslistor och protokoll för år 2022. Du får fram redan publicerat …

Här kan du läsa samkommunens kungörelser. Revisionsnämnden för Österbottens välfärdsområde sammanträder 23.8.2022 kl. 15.00 vid …

Tällä sivulla julkaistaan toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat vuodelta 2022. Saat esiin kunkin toimielimen jo julkaistut …

Tällä sivulla julkaistaan toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat vuodelta 2022. Saat esiin kunkin toimielimen jo julkaistut …

Tällä sivulla julkaistaan toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat vuodelta 2022. Saat esiin kunkin toimielimen jo julkaistut …

Till samkommunens uppgift hör att ordna primärvård, socialvård och specialsjukvård till de 13 medlemskommunernas invånare. …

Dataskydd och behandling av personuppgifter i samkommunen för Österbottens välfärdsområde I Österbottens välfärdsområde behandlas personuppgifter …