Till innehållet

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets service från födseln till livets slutskede. I slutändan beslutar välfärdsområdesfullmäktige om att införa de bästa och mest effektiva verksamhetssätten som gynnar hela välfärdsområdet.

Fullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om:

  • strategin för välfärdsområdet och social- och hälsovårdens servicestrategi
  • räddningsväsendets servicenivå
  • välfärdsområdets budget och ekonomiplan
  • mål för verksamheten och ekonomin
  • allmänna grunder för kund- och tjänstavgifter
  • medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Österbottens första välfärdsområdesfullmäktige valdes 23.1.2022. Välfärdsområdesfullmäktiges fyraåriga mandatperiod inleds den första mars 2022.

Föredragningslistor publiceras på välfärdsområdets webbsidor ca. en vecka före sammanträdet. Efter sammanträdet publiceras även protokollen på webbsidan.

Mandatfördelning

PartiAntalet ledamöter
Svenska folkpartiet i Finland32
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Samlingspartiet6
Sannfinländarna5
Kristdemokraterna i Finland4
Centern i Finland2
Gröna Förbundet1
Vänsterförbundet1
sammanlagt59

Sammansättningen av välfärdsområdesfullmäktige

Ordförande för Österbottens välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige är Mikko Ollikainen (SFP). Första vice ordförande är Kim Berg (SDP), andra vice ordförande Joakim Strand (SFP), tredje vice ordförande Marko Heinonen (Saml.) och fjärde vice ordförande är Johanna Borg (SFP).

Svenska folkpartiet i Finland

fullmäktigeledamot hemkommun
Joakim Strand Vasa
Mikko Ollikainen Malax
Johanna Borg Närpes
Hans-Erik Lindqvist Närpes
Rainer Bystedt Vörå
Carola Lithén Korsholm
Kenth Vikström Pedersöre
Mia West Malax
Steven Frostdahl Nykarleby
Johanna Holmäng Pedersöre
Gun GranlundNärpes
Nina Brännkärr-FribergJakobstad
Anne Salovaara-KeroVasa
Sari SomppiVasa
Johanna JuthborgKorsnäs
Gun KaptensLarsmo
Annica HaldinJakobstad
Joacim SandbackaKronoby
Gösta WillmanNykarleby
Mikael GäddaKorsholm
Katarina Näs Jakobstad
Ann-Britt Backull Vörå
Kim Yli-Pelkola Jakobstad
Niclas Sjöskog Pedersöre
Maria Tokou Kronoby
Jenni IngoKorsholm
Maria Palm Nykarleby
Gunilla Jusslin Vörå
Karl-Gustav Svedjebäck Närpes
Åsa-Britt Forth-Snellman Korsholm
Ramieza Mahdi Vasa
Johan Kullas Vasa

Ersättare: Patrik Ehnström, Birgitta Källberg, Lisbeth Fagerström, Marja Lindberg, Kjell Heir, Frans Villanen, Hans Frantz, Hans-Erik Lindgren, Eva-Maria Strömsholm, Nadja Suomela, Monica Siren-Aura, Markus West, Greger Forsblom, Samuel Broman, Anna-Lena Ahlnäs, Lars-Erik Nylund, Henrik Antfolk, Rebecca Kjellman, Kenth Nedergård, Steve Nyholm, Roberth Sjöström, Sture Erickson, Mikael Fredman, Margareta Rodas, Marcus Suojoki, Lina Sjöskog, Marja Forsén, Sandra Högström, Pauliina Peltorinne-Cederström, Rolf Sund, Heidi Hemming

Finlands Socialdemokratiska Parti

fullmäktigeledamothemkommun
Kim Berg Vasa
Matias Mäkynen Vasa
Mervi Rantala Jakobstad
Arja Miettinen Vasa
Sari Ala-Heikkilä Vasa
Maria Tolppanen Vasa
Jorma Kivimäki Vasa
Peter Sjökvist Närpes

Ersättare: Rebecca Åkers, Simon Holmstedt, Anna Caldén, Viktor Kock, Kari Koskela, Tuija Kivioja, Bernhard Bredbacka, Jukka Harju

Samlingspartiet

fullmäktigeledamothemkommun
Marko Heinonen Vasa
Tommi Mäki Vasa
Henrik Huhta Kronoby
Petri Pihlajaniemi Kristinestad
Kai Luoma Vasa
Antti Tuomela Laihela

Ersättare: Katja Rajala, Susanna Koski, Sari Saarikoski, Sauli Tuomela, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Leena Tulimaa

Sannfinländarna

fullmäktigeledamothemkommun
Helinä Sipinen Jakobstad
Tero Frondelius
Päivi Karppi Vasa
Jukka Mäkynen Vasa
Asko SalminenLaihela

Ersättare: Tero Frondelius, Jorma Malinen, Micael Westerholm, Peter Ahlbäck, Matti Vahtera

Kristdemokraterna i Finland

fullmäktigeledamot hemkommun
Peter Östman Larsmo
Martin Byggmästar Pedersöre
David Pettersson Pedersöre
Andreas Hjulfors Larsmo

Ersättare: Tomi Kaunismäki, Heimo Hokkanen, Maj-Gret Axell, Mikael Snellman

Centern i Finland

fullmäktigeledamot hemkommun
Minna Niemi Laihela
Pasi Keskinen Vasa

Ersättare: Teemu Knuutti, Aleksi Koivisto

Gröna förbundet

fullmäktigeledamot hemkommun
Lotta Alhonnoro Vasa

Ersättare: Juulia Tuominen, Anu Eloranta

Vänsterförbundet

fullmäktigeledamot hemkommun
Harri Moisio Vasa

Ersättare: Lisen Sundvist, Raimo Kinnari

Fullmäktigemedlemmarnas kontaktuppgifter

Medleme-posttelefon
Mikko Ollikainen, ordfmikko.ollikainen@riksdagen.fi
Andreas Hjulforsandreas.hjulfors@edu.larsmo.fi050 563 2666
Ann-Britt Backullannbritt.backull@netikka.fi050 330 3123
Tero Frondeliustero.frondelius@gmail.com
Anne Salovaara-Keroanne.salovaarakero@icloud.com044 060 2660
Annica Haldinannica.haldin@gmail.com040 772 0477
Antti Tuomelaantti.tuomela@laihia.fi050 331 8077
Arja Miettinenarja.miettinen5@gmail.com040 740 2555
Asko Salminenasko.salminen@maprotec.fi040 097 9938
David Petterssondavid.pettersson@pedersore.fi050 563 2719
Gun Kaptensgun.kaptens@larsmo.fi044 036 5123
Gun Granlundgkgranlund@gmail.com
Gunilla Jusslingjusslin@gmail.com050 511 8844
Gösta Willmangosta.willman@nykarleby.fi044 721 9001
Hans-Erik Lindqvisthanserikjohan.lindqvist@gmail.com050 581 1760
Harri Moisioharri.moisio@netikka.fi040 579 2025
Helinä Sipinensipinenh@gmail.com050 309 4095
Henrik Huhtahenrik.b.huhta@gmail.com040 056 0052
Jenni Ingojenni.ingo@sfp.fi050 344 2218
Joacim Sandbackajoacim.sandbacka@gmail.com040 630 3778
Joakim Strandjoakim.strand@eduskunta.fi
Johan Kullasjohan@kullas.fi040 086 3636
Johanna Borgjohanna.borg@ovph.fi040 355 6031
Johanna Holmängjohanna.holmang@pedersore.fi050 337 7093
Johanna Juthborgjjuthborg@gmail.com044 297 7136
Jorma Kivimäkijorma.kivimäki@anvianet.fi040 056 1963
Kai Luomakai.luoma@edu.vaasa.fi040 554 2721
Karl-Gustav Svedjebäckkarl-gustav.svedjeback@narpes.fi040 026 8540
Katarina Näskatarina.nas@gmail.com
Kenth Vikströmkenthvikstrom@hotmail.com050 322 9610
Kim Bergkim.berg@eduskunta.fi050 514 3196
Kim Yli-Pelkolakim.yli-pelkola@tehy.fi050 559 7794
Lotta Alhonnorolotta.alhonnoro@vihreat.fi044 302 0385
Maria Palmmpalm@multi.fi050 378 9686
Maria Tolppanenmaria.tolppanen1@gmail.com040 087 1412
Marko Heinonenmarko@markoheinonen.fi050 359 6441
Martin Byggmästarmarra.bygg@hotmail.com050 574 4791
Matias Mäkynenmatias.mäkynen@eduskunta.fi040 509 4409
Mervi Rantalamervi.rantala23@gmail.com050 567 0566
Mikael Gäddamikael.gadda@netikka.fi040 736 6511
Minna Niemiminna.niemi@laihia.fi040 767 3717
Niclas Sjöskogniclas.sjoskog@pedersore.fi040 551 0087
Nina Brännkärr-Fribergnina@projectliv.fi040 586 0104
Pasi Keskinenpkeskinen75@gmail.com050 552 7655
Peter Sjökvistfortroendeman@narko.com040 018 1878
Petri Pihlajaniemipetri.pihlajaniemi@netikka.fi050 512 1952
Päivi Karppip.karppi@gmail.com050 541 4109
Rainer Bystedtbystedt.rainer@outlook.com044 341 6500
Ramieza Mahdiramkaxaaji@gmail.com045 669 3811
Sari Ala-Heikkiläsariah@hotmail.fi044 012 1670
Sari Somppisari.somppi@gmail.com044 557 5246
Steven Frostdahlsfrostdahl@hotmail.com044 365 2925
Tommi Mäkitommi@vaasafestival.fi050 434 4888
Åsa-Britt Forth-Snellmanasabrittforth@gmail.com050 379 1122