Till innehållet

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets service från födseln till livets slutskede. I slutändan beslutar välfärdsområdesfullmäktige om att införa de bästa och mest effektiva verksamhetssätten som gynnar hela välfärdsområdet.

Fullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om:

  • strategin för välfärdsområdet och social- och hälsovårdens servicestrategi
  • räddningsväsendets servicenivå
  • välfärdsområdets budget och ekonomiplan
  • mål för verksamheten och ekonomin
  • allmänna grunder för kund- och tjänstavgifter
  • medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Österbottens första välfärdsområdesfullmäktige valdes 23.1.2022. Välfärdsområdesfullmäktiges fyraåriga mandatperiod inleds den första mars 2022.

Föredragningslistor publiceras på välfärdsområdets webbsidor ca. en vecka före sammanträdet. Efter sammanträdet publiceras även protokollen på webbsidan.

Mandatfördelning

PartiAntalet ledamöter
Svenska folkpartiet i Finland32
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Samlingspartiet6
Sannfinländarna5
Kristdemokraterna i Finland4
Centern i Finland2
Gröna Förbundet1
Vänsterförbundet1

Sammansättningen av välfärdsområdesfullmäktige

Ordförande för Österbottens välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige är Mikko Ollikainen (SFP). Första vice ordförande är Kim Berg (SDP), andra vice ordförande Joakim Strand (SFP), tredje vice ordförande Marko Heinonen (Saml.) och fjärde vice ordförande är Johanna Borg (SFP).

Svenska folkpartiet i Finland

fullmäktigeledamot hemkommun
Joakim Strand Vasa
Mikko Ollikainen Malax
Johanna Borg Närpes
Hans-Erik Lindqvist Närpes
Rainer Bystedt Vörå
Carola Lithén Korsholm
Kenth Vikström Pedersöre
Mia West Malax
Steven Frostdahl Nykarleby
Johanna Holmäng Pedersöre
Patric RagnäsKristinestad
Nina Brännkärr-FribergJakobstad
Anne Salovaara-KeroVasa
Sari SomppiVasa
Johanna JuthborgKorsnäs
Gun KaptensLarsmo
Annica HaldinJakobstad
Joacim SandbackaKronoby
Gösta WillmanNykarleby
Mikael GäddaKorsholm
Katarina Näs Jakobstad
Ann-Britt Backull Vörå
Kim Yli-Pelkola Jakobstad
Niclas Sjöskog Pedersöre
Maria Tokou Kronoby
Jenni Ahlbäck Korsholm
Maria Palm Nykarleby
Gunilla Jusslin Vörå
Karl-Gustav Svedjebäck Närpes
Åsa-Britt Forth-Snellman Korsholm
Ramieza Mahdi Vasa
Johan Kullas Vasa

Ersättare: Gun Granlund, Patrik Ehnström, Birgitta Källberg, Lisbeth Fagerström, Marja Lindberg, Kjell Heir, Frans Villanen, Hans Frantz, Hans-Erik Lindgren, Eva-Maria Strömsholm, Nadja Suomela, Monica Siren-Aura, Markus West, Greger Forsblom, Samuel Broman, Anna-Lena Ahlnäs, Lars-Erik Nylund, Henrik Antfolk, Rebecca Kjellman, Kenth Nedergård, Steve Nyholm, Roberth Sjöström, Sture Erickson, Mikael Fredman, Margareta Rodas, Marcus Suojoki, Lina Sjöskog, Marja Forsén, Sandra Högström, Pauliina Peltorinne-Cederström, Rolf Sund, Heidi Hemming

Finlands Socialdemokratiska Parti

fullmäktigeledamothemkommun
Kim Berg Vasa
Matias Mäkynen Vasa
Mervi Rantala Jakobstad
Arja Miettinen Vasa
Sari Ala-Heikkilä Vasa
Maria Tolppanen Vasa
Jorma Kivimäki Vasa
Peter Sjökvist Närpes

Ersättare: Rebecca Åkers, Simon Holmstedt, Anna Caldén, Viktor Kock, Kari Koskela, Tuija Kivioja, Bernhard Bredbacka, Jukka Harju

Samlingspartiet

fullmäktigeledamothemkommun
Marko Heinonen Vasa
Tommi Mäki Vasa
Henrik Huhta Kronoby
Petri Pihlajaniemi Kristinestad
Kai Luoma Vasa
Antti Tuomela Laihela

Ersättare: Katja Rajala, Susanna Koski, Sari Saarikoski, Sauli Tuomela, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Leena Tulimaa

Sannfinländarna

fullmäktigeledamothemkommun
Helinä Sipinen Jakobstad
Anne Rintamäki Vasa
Päivi Karppi Vasa
Jukka Mäkynen Vasa
Asko SalminenLaihela

Ersättare: Tero Frondelius, Jorma Malinen, Micael Westerholm, Peter Ahlbäck, Matti Vahtera

Kristdemokraterna i Finland

fullmäktigeledamot hemkommun
Peter Östman Larsmo
Martin Byggmästar Pedersöre
David Pettersson Pedersöre
Andreas Hjulfors Larsmo

Ersättare: Tomi Kaunismäki, Heimo Hokkanen, Maj-Gret Axell, Mikael Snellman

Centern i Finland

fullmäktigeledamot hemkommun
Minna Niemi Laihela
Pasi Keskinen Vasa

Ersättare: Teemu Knuutti, Aleksi Koivisto

Gröna förbundet

fullmäktigeledamot hemkommun
Lotta Alhonnoro Vasa

Ersättare: Juulia Tuominen, Anu Eloranta

Vänsterförbundet

fullmäktigeledamot hemkommun
Harri Moisio Vasa

Ersättare: Lisen Sundvist, Raimo Kinnari