Till innehållet

Har du ett ärende till oss?

Har du ett ärende du vill uträtta hos oss eller ska du besöka nån av våra enheter? På denna sida försöker vi hjälpa dig på vägen med kartor, guider och annan viktig information.

Vårdas en anhörig vid ett sjukhus, en avdelning eller ett vårdhem, men du vet inte var? På den här sidan berättar vi hur informationsgången fungerar.

På Malmska sjukhuset kan du boka servicerådgivare för att hjälpa dig vardagar mellan kl. 8-14. Servicerådgivarnas telefonnummer är 050 477 2062.

En människa som stått Er nära har avlidit och med denna sida vill vi visa vårt deltagande och ge råd som ska kunna hjälpa och underlätta.