Till innehållet

Uträtta dina ärenden

Här hittar du information om allt från kundrådgivning och prislistor till patienträttigheter.

Så här fungerar vi

Vi vill erbjuda våra kunder en så bra vård och service som möjligt. För att kunna utveckla vår verksamhet och bli allt bättre på det vi gör vill vi nu veta vad du tycker.

Det behövs nästan alltid lov för att få fotografera och filma i våra utrymmen. Det är tillåtet att fotografera utomhus, i huvudentréerna och på caféerna utan separat tillstånd. I våra övriga lokaler krävs tillstånd för att fotografera. Fotograferingen och filmningen får ändå inte störa servicen, vården eller annan verksamhet. Ha ett sunt bondförnuft då du fotograferar, eftersom alla våra kunder, patienter, anställda och besökare har rätt till ett privatliv.

FPA betalar ersättning för resor som gjorts till hälso- och sjukvården om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. Du kan få ersättning för taxiresan om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan använda dig av offentliga färdmedel eller om inga offentliga färdmedel finns att tillgå.