Till innehållet
  • ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter
  • ger råd vid frågor om hur patienten kan gå tillväga vid missnöje med vården eller bemötandet
  • ger råd och hjälper i frågor om anmärkningar eller patienskadeanmälan

Ifall du är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att diskutera ärendet med läkare eller vårdare på vårdenheten. De flesta frågor klargörs snabbast när de reds ut på enheten som ärendet berör. Ifall ärendet inte går att reda ut med enheten kan du kontakta patientombuden.

Patientombud tar inte ställning till de medicinska besluten angående patientens vård. Patientombud tar inte heller ställning till om det har skett en patientskada i vården. Ömtåliga ärenden och konfidentiella uppgifter bör inte skickas elektroniskt via e-post.

Anmärkning

Om diskussionerna på vårdenheten inte leder till önskat resultat och du inte får svar på dina frågor så kan du göra en skriftlig anmärkning. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras med blanketten som hittas på sidan missnöjd med vården.

För personligt besök rekommenderas bokning av tid på förhand.

Patientombud

Flöjt Hannele
Meltoranta Marjut
Mäkinen Sari

Österbottens välfärdsområde
Vasa centralsjukhus, A1
Sandvigsgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer 06 218 1080
Telefontid måndag – torsdag kl. 9-11 och 12-14.

E-post: potilasasiavastaava@ovph.fi (ej skyddad e-post)

Ansvarig
Sari West 0401628706 

OBS! Om du vill ge allmän feedback om våra tjänster eller om någon enhets verksamhet, gör det via våra Ge respons -sida.