Till innehållet

Alla tjänster under samma digitala tak

Här hittas information om Österbottens välfärdsområdes tjänster. Tjänsterna är indelade i fem huvudkategorier som hjälper dig att komma vidare med ditt ärende. Om du är i brådskande behov av vård så är jour- och uppsökande av vård ett bra ställe att börja på. Om du är i behov av exempelvis en vårdbedömning så kan kund- och servicecentret komma väl till pass. Under hälso- och sjukvårdstjänster hittar du information om såväl primärhälsovårdens som specialsjukvårdens tjänster. De psykosociala- och socialvårdstjänsterna har även sina egna hem.