Till innehållet

Hälsovårdstjänster för familjer, barn och unga

Här nedan hittar du information om bland annat rådgivningstjänsterna, skol- och studerandehälsovården samt familjeplaneringen.

På familjeplaneringen vill vi främja och upprätthålla din sexuella hälsa. Våra tjänster är till för unga och vuxna som behöver hjälp med preventivrådgivning, barnlöshet, avbrytande av graviditet och papa-prov.

Mödrarådgivningen erbjuder dig och din partner/familj uppföljning och stöd under graviditeten för att din graviditet, barnets födelse och vården av det lilla spädbarnet ska bli en så trygg och positiv upplevelse som möjligt för hela familjen.

Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och det stöd de behöver. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.

Skolhälsovården är till för dig som går i grundskolan och din familj. Vi arbetar förebyggande för att främja din fysiska, psykiska samt sociala hälsa och förebygga sjukdom samt olika former av missbruk och beroende. Skolhälsovården samarbetar med dig, dina föräldrar, skolans personal och övriga inom elevvården. Skolhälsovården arbetar även för att skolan skall vara en sund och trygg arbetsmiljö för alla.

Elevvårdens kuratorer främjar och stöder barns, ungromars och vuxenstuderandes lärande, skolgång och studier, välbefinnande samt sociala fardigheter och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården är till för dig som studerar vid andra stadiets läroanstalter, som t.ex. gymnasier, yrkesutbildningar och folkhögskolor, oberoende av din hemort. Studerandehälsovården ordnar hälso-och sjukvård för studerande och främjar studerandes hälsa och studieförmåga samt välbefinnandet i studiemiljön och studerandegemenskapen.