Till innehållet

Hälsovårdstjänster för familjer, barn och unga

Här nedan hittar du information om bland annat rådgivningstjänsterna, skol- och studerandehälsovården samt familjeplaneringen.

På preventivrådgivningen vill vi främja och upprätthålla din sexuella hälsa. Våra tjänster är till för unga och vuxna som behöver hjälp med preventivrådgivning, barnlöshet, avbrytande av graviditet och papa-prov.

Mödrarådgivningen erbjuder dig och din partner/familj uppföljning och stöd under graviditeten för att din graviditet, barnets födelse och vården av det lilla spädbarnet ska bli en så trygg och positiv upplevelse som möjligt för hela familjen.

Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och det stöd de behöver. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.