Till innehållet

Tiden efter förlossning kallas för barnsängstid, (6-12 veckor). Förändringar orsakade av graviditet återgår till det läge som rådde före graviditeten. Under denna tid har många nyblivna föräldrar redan börjat anpassa sig till den nya livssituationen och bekanta sig med den nya familjemedlemmen.

Vårdtiden på förlossningssjukhuset kan variera beroende på mammas och babyns mående. Vanligen brukar man bli kvar 2-3 dygn. Mödrarådgivningen gör hembesök till familjen inom en vecka från hemfärd. Ungefär en vecka efter mödrarådgivningens besök, gör även barnrådgivningen ett hembesök till familjen. Mammans sista besök på mödrarådgivningen infaller 6-8 veckor efter förlossningen. Då görs en eftergranskning, som är en förutsättningen för att få FPA:s föräldrapenning utbetald.

Återhämtning efter förlossning

Efter förlossningen känns mellangården ofta öm och sjuk. Till en början behöver eventuella klipp eller rupturer i mellangården duschas med varmt vatten i samband med WC-besök. Det är också bra att ta så kallade luftbad, där du inte har på dig alls några trosor eller byxor. Eventuella stygn smälter inom ett par veckor.

Om du har klipp i mellangården är det bra att undvika att sitta långa stunder de första 1-2 veckorna. På det sättet kan man undvika svullnad och att stygnen stramar. Mot värk är det bra att ta ibuprofen eller paracetamol.

Efterblödningen är till en början ganska riklig. Med tiden avtar blödningen och blir ljusare. Efter hemkomst ökar ofta den fysiska aktiviteten, vilket kan leda till att efterblödningen ökar. Hygienen är speciellt viktig under tiden du har efterblödning. I samband med WC-besök lönar det sig att alltid duscha underlivet samt byta binda. Efterblödningen håller ofta i sig 2-6 veckor, även efter det kan det förekomma ”droppblödning”.

Tecken på infektion är smärta, feber och illaluktande blödning. Vid misstanke om infektion, ta kontakt med rådgivningen. På grund av infektionsrisken är det bäst att inte använda tampong så länge du blöder. Man rekommenderar inte heller att man har samlag under tiden för efterblödning.

Livmodern drar ihop sig även efter förlossningen och du känner så kallade eftervärkar. Speciellt för omföderskor kan eftervärkarna göra ont de första dagarna efter förlossning. En varm rispåse eller värkmedicin hjälper mot smärtan. Efter förlossningen är det viktigt att du tränar bäckenbottenmusklerna, för att förhindra urininkontinens.

Kost

Mångsidig kost samt tillräckligt med vätska främjar mammans återhämtning efter förlossning. Järnpreparat kan du ta vid behov när du ammar. Om mamman inte använder mjölkprodukter är det viktigt att säkra kalciumbehovet (1000 mg) med kalktabletter. Under hela amningsperioden bör man fortsätta med 10mikrogr D-vitamin.  Det är viktigt att man undviker användning av alkohol, tobak och andra rusningsmedel, för de utsöndras i modersmjölken.

Motion

Motion är bra för återhämtningen och piggar upp humöret. Kom ihåg att skydda brösten vid kall blåst och kyla. Man kan vistas ute med babyn genast efter hemkomst, på vintern är köldgränsen -10 grader (babyn över 3 kg vid födseln). Fram till eftergranskningen kan man förstärka bäckenbottenmusklerna och fritt gå på dagliga vagnspromenader. Vid eftergranskningen kontrolleras bäckenbottenmusklerna. Mera fysiskt ansträngande motion, rekommenderas först 4-6 månader efter förlossning.

Vila

Efter förlossningen ändras sömnbehovet och hormoner gör att du snabbare än vanligt når en djupare sömn. Anpassa din rytm till babyns och vila när hen sover och du har möjlighet till det. Hormonet oxytocin, som utsöndras vid amning, påverkar dig så att man till och med kan somna under amningen.

Humörsvängningar

Att få barn innebär en stor förändring och kvinnans identitet omprövas. Efter förlossningen kan du känna dig trött, olycklig och även lite deprimerad. Många kvinnor upplever en känsligare period en tid efter förlossning, den brukar kallas ”baby blues”. Mamman är kanske besviken på sig själv för att hon är trött eller om de moderliga känslorna uteblir.

Att ta hand om en baby dygnet runt kan kännas jobbigt och många får en känsla av att vara bunden. Trots att samvaron med babyn ger mycket kan det kännas ensamt.

En nyförlöst kvinna orkar inte och behöver inte heller vara entusiastisk och lycklig hela tiden. Negativa känslor är vanliga hos de flesta föderskor och går över med tiden. Att sköta om babyn kan ta mycket tid och det kan kännas som om tiden inte räcker till för dig själv.

Försök hitta lite egen tid och gör något du tycker om. Prata med din partner, andra familjemedlemmar, vänner, rådgivningspersonal eller med en psykolog om det behövs. Vården av babyn är familjens gemensamma ansvar och man växer och utvecklas tillsammans som förälder.

Parförhållandet

Efter förlossningen ändras parförhållandet och utsätts för nya prövningar. Att vara föräldrar till ett nyfött barn är en ny situation i livet. Förändringarna känns störst när familjens första barn föds. Babyn tar största delen av uppmärksamheten och orken, och föräldrarnas gemensamma tid blir knapp.

Efter pappaledigheten stannar mamman ensam hemma med babyn på dagarna och hon kan känna sig mycket trött på kvällarna. Det är bra att komma ihåg att också pappan kan vara trött efter en lång arbetsdag. När båda föräldrarna är trötta kan vardagssituationer lätt bli konfliktfyllda.

Det lönar sig att sköta om parförhållandet. Föräldraskapet borde ge rum för den enskilde föräldern men också för parförhållandet. Både mannen och kvinnan saknar ömhet och närhet. Beröring och närhet väcker känslan av att vara älskad, trygg och frisk. Även en kort stund tillsammans ger krafter att klara av vardagsrutinerna. Ett bra parförhållande ger babyn en trygg tillvaro. Släkt och vänner erbjuder sig ofta vara barnvakter.

Sexualitet och sex

Kvinnan måste vänja sig vid förändringarna som sker i kroppen under graviditeten och förlossningen. Förlossningen är en stark upplevelse som har en stor betydelse för kvinnligheten. Kvinnan bör återfinna sin kvinnlighet och i detta skede är mannens stöd ytterst viktigt.

Också för mannen är detta en ny situation och han behöver förståelse, stöd, närhet och ömhet. Mannen skall nu möta sin älskade också som mamma. I barnfamiljer är det ofta svårt att hitta tid för varandra. Sex intresserar inte genast efter förlossningen och kanske inte heller de närmaste veckorna.

Det är också möjligt att mammans hela uppmärksamhet riktar sig mot babyn och att pappan känner sig utanför. Det är bra att mannen i förväg är medveten om att föräldrarnas lust kan vara i otakt och att efter förlossningen kan sexualvanorna förändras.

Kvinnans sexlust kan vara förändrad efter förlossningen och återhämtningen är individuell. Att vara mamma kräver en hel del energi. Bristen på hormonet östrogen gör att kvinnans slemhinnor ofta blir torra efter förlossningen och därför kan det vara bra att använda något glidmedel eller till exempel vanlig matolja vid samlag.

Om man upplever smärta vid samlag kan detta leda till att man spänner sig. Man behöver dock inte lida av smärtan, man kan använda ovan nämnda glidmedel och även lokal östrogenbehandling. Om du upplever att du behöver hjälp och vård kom då ihåg att nämna detta i samband med eftergranskningen eller till din egenläkare. Också på rådgivningen är det bra att föra på tal saker som man funderar på, även yrkesmänniskor kan glömma att fråga.

Menstruationen kommer vanligtvis inte igång så länge du ammar, och det är osannolikt med en ny graviditet. Men amning är inget preventivmedel och eftersom ägglossning alltid sker före mens är det möjligt att du blir gravid på nytt. Dessutom har en del kvinnor mens trots amning. Kondom som preventivmedel rekommenderas fram till eftergranskningen. På eftergranskningen diskuteras olika preventivmedel och vid behov bokas tid till familjeplaneringen.