Till innehållet

Barnrådgivningens innehåll

Barnrådgivningsarbetet utgår från hela familjens hälsa. Målet är att följa med barnets psykiska, fysiska och sociala utveckling, förebygga sjukdomar och upptäcka dem i tid genom att erbjuda:

  • Regelbundna hälsogranskningar
  • Uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor – kost, sömn, motion
  • Stöda föräldraskapet 
  • Följa med barnets psykomotoriska utveckling samt talutveckling
  • Vaccineringar enligt det landsomfattande programmet
  • Samarbete med t.ex. dagvårdpersonal, psykologer, tal-, fysio- och ergoterapeuter, näringsterapeuter, socialarbetare och familjerådgivningen

Antalet rådgivningsbesök hos hälsovårdare och läkare varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål. Från barnrådgivningen gör vi även hembesök. På vissa orter erbjuder vi gruppverksamhet, såsom t.ex. föräldra-barn grupper och föräldraskapet främst grupper. Kontakta din egen barnrådgivning för att höra vilken gruppverksamhet som ordnas.

Hälsovårdaren finns till för dig och din familj och har tystnadsplikt. Du kan med förtroende diskutera alla frågor som rör barnet och familjen.

Barnfamiljens mat och måltider

Via nedanstående dokument kan du få tilläggsinformation om barnfamiljens mat och måltider.

Metoderna Föra barnet på tal och Voimaperheet

På barnrådgivningarna för vi stegvis in metoden Föra barnet på tal. Tanken bakom metoden är att stöda barn och familjer i att klara av stora och små förändringar eller svårigheter som uppstår i vardagen, exempelvis i samband med ett barns skolgång, förändringar i föräldrarnas hälsotillstånd, en flytt till en annan ort eller vad som helst som kan påverka barns eller ungas liv. Avsikten är att försöka se till att svårigheterna inte drivs till sin spets.

Metoden består av diskussioner och vid behov även av rådslag. Under diskussionerna får man tillsammans med professionella prata om familjens och barnets vardag. Rådslag ordnas om man i samband med diskussionerna upptäcker att familjen och barnet behöver mera stöd. Till sådana rådslag inbjuds människor från familjens eget nätverk med vilka man sedan tillsammans planerar åtgärder som är till stöd i vardagen.

Vid vissa barnrådgivningar tar man i slutet av 2022 i bruk Voimaperheet-metoden. Modellen är utvecklad för att känna igen och vårda beteendeproblem hos barn preventivt redan i ett tidigt skede. Rådgivningar som deltar i första skedet: Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela, Malax, Korsnäs, Kaskö och Kristinestad.

Läs mera

Via nedanstående länkar hittar du mer information om nationella vaccinationsprogrammet, barnets tillväxt och utveckling samt barnets sömn.

Utdelning av jodtabletter på rådgivningen

Österbottens välfärdsområde distribuerar jodtabletter till familjer med barn under 3 år och gravida enligt Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisning för användning av jod i en situation med strålningsrisk.

Jodtabletterna distribueras i samband med ett normalt rådgivningsbesök. Om ett rådgivningsbesök inte är aktuellt inom 2–4 månader kan jodtabletterna avhämtas från rådgivningen enligt skild överenskommelse.

Mödrarådgivningen distribuerar jodtabletter till gravida för det ofödda barnet. För den övriga befolkningen, dvs. barn över 3 år och vuxna upp till 40 år, rekommenderas egen beredskap. Jodtabletter kan köpas på apotek. Jodpreparatets förpackning innehåller doserings- och förvaringsanvisningar, som vårdnadshavaren ska bekanta sig med.

Den primära skyddsåtgärden i en situation med strålningsrisk är att söka skydd inomhus

Jodtabletter används endast om SHM och räddningsmyndigheterna ger anvisningar om detta. Räddningsmyndigheterna skickar ut ett varningsmeddelande eller informerar på annat sätt om det uppkommer behov av att söka skydd. I en situation med strålningsrisk ska man alltid i första hand söka skydd inomhus och jodtabletter är en stödåtgärd.

Ta kontakt

(se kontaktuppgifterna genom att klicka på egen kommun)

Telefonnummer och -tider

Nedervetil barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 10.30–11.30
Tel. 040 489 2306 eller 040 489 2307

Adress

Nedervetil barnrådgivning
Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil

Telefonnummer och -tider

Barntelefonrådgivning, telefontid vardagar kl. 8-12
tel. 06 786 1234 (barn 0-7 år)
Familjeterapeut Anna-Maria Vibäck, telefontid vardagar kl. 11-11.30
tel. 050 313 5027 (även sms) eller 06 786 1246

Elektroniska tjänster

Du kan boka tid till barnrådgivningen för 1-,2-,3-,5- och 6-årsgranskning. Till 18 månaders- och 4-årskontroll bokas tid per telefon.

Du kan boka uppföljningsbesök till familjeterapeut:

  • Enskilda samtal
  • Föräldrasamtal
  • Parsamtal

Möjlighet till videomottagning. När du bokar tiden, skriv i rutan för ytterligare information om du vill ha besöket på distans.

Bokning av första besöket görs via din egen hälsovårdare eller via telefon till familjeterapeuten.

Adresser

Jakobstads mödra- och barnrådgivning
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1
Pb 111
68600 Jakobstad
Ingång H, våning 1

Larsmo barnrådgivning
Larsmo välfärdsstation
Videvägen 2B
68570 Larsmo

Nykarleby barnrådgivning
Nykarleby välfärdsstation
Mathesiusgatan 9, ingång C
66900 Nykarleby

Bennäs barnrådgivning
Bennäs välfärdsstation
Vasavägen 1
68910 Bennäs

Esse barnrådgivning
Esse välfärdsstation
Bärklarsvägen 3
68810 Ytteresse

Telefonnummer och -tider

Oravais barnrådgivning, telefontid kl. 9.30–10.00
tel. 044 727 7398

Vörå barnrådgivning, telefontid kl. 9.30–10.00
tel. 050 511 8853

Instruktioner

Maxmo hälsostation har stängts. Vänligen ta kontakt med Vörå eller Oravais barnrådgivning i fortsättningen.

Från och med 1.1.2024 återgår 6-åringarna i Vörå kommun till barnrådgivningen.

Adresser

Oravais barnrådgivning
Öurvägen 25
66800 Oravais

Vörå barnrådgivning
Läkarvägen 3
66600 Vörå

Telefonnummer och -tider

Korsholms barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 8.00-12.00
tel. 06 218 4266

Instruktioner

Välj nummer enligt vilken hälsostation barnet hör till. Er egen hälsovårdare ringer sedan er kl. 12-13. 

Vid brådskande avbokningar samma dag går det att ringa eller skicka SMS till tel. 044 727 1227. 

Adresser

Korsholms barnrådgivning 
Korsholms hälsovårdscentral, Ingång E
Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm

Replot-Björköby barnrådgivning 
Kyrkvägen 50
65800 Replot

Telefonnummer och -tider

Dammbrunnens barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 11.00-11.30
I hälsovårdare tel. 040 809 9256 
II hälsovårdare tel. 040 620 6625 
III hälsovårdare tel. 040 769 2211 
IV hälsovårdare tel. 040 356 3240 
V hälsovårdare tel. 040 678 4631 
VI hälsovårdare tel. 040 620 8351 
VII hälsovårdare tel. 040 596 0235 
VIII hälsovårdare tel. 040 646 3612 
IX hälsovårdare tel. 040 543 7179
X hälsovårdare tel. 040 487 1740 

Gerby barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 11.00-11.30
I hälsovårdare må-to tfn 040 640 3154
II hälsovårdare tel. 040 594 6027
III hälsovårdare tel. 040 628 3432
IV hälsovårdare tel. 040 480 6468

Korsnästågets barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 11.00-11.30
I hälsovårdare tel. 040 136 9152
II hälsovårdare tel. 040 571 6528

Lillkyro barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 10.30-11.30
I hälsovårdare tel. 050 377 6277
II hälsovårdare tel. 050 320 4037 (Merikart)

Sundom barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 11.00-11.30
I hälsovårdare tel. 040 596 0235

Adresser

Grafisk karta över området kring Dammbrunnen.
Dammbrunnen, Vasa

Dammbrunnens barnrådgivning
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, 2. vån.
65100 Vasa

Gerby barnrådgivning
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 8
65100 Vasa

Korsnästågets barnrådgivning
Fräsaregatan 2
65370 Vasa

Lillkyro barnrådgivning
Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro

Sundom barnrådgivning
Sundomvägen 13
65410 Sundom

Elektroniska tjänster

Du kan boka tid elektroniskt till årsgranskningarna vid 1, 2, 3, 5 och 6 års ålder via nedanstående länk

Telefonnummer och -tider

Laihela barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 11.00-11.30
I Hälsovårdare tel.  050 331 6422
II Hälsovårdare tel. 040 703 3298

Adress

Laihela barnrådgivning
Laihela hälsostation
Vallinmäentie 43
66400 Laihela

Elektroniska tjänster

Du kan boka tid elektroniskt till årsgranskningarna vid 1, 2, 3, 5 och 6 års ålder via nedanstående länk. Årsgranskningar vid 1½ och 4 år bokas per telefon.

Telefonnummer och -tider

Malax barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 12.00-12.30
tel. 050 592 3850

Petalax barnrådgivning, telefontid tisdag-fredag kl. 12.00-12.30
tel. 040 650 8029

Bergö barnrådgivning, telefontid tisdag-fredag kl. 12.00-12.30
tel. 040 650 8029

Adress

Malax barnrådgivning
Malax hälsocentral
Stampvägen 2
66100 Malax

Telefonnummer och -tider

Korsnäs barnrådgivning, telefontid vardagar kl 12.00–12.30.
tel. 050 464 1747

Adress

Korsnäs barnrådgivning
Norrbyvägen 9
66200 Korsnäs

Telefonnummer och -tider

Närpes Familjecenter, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 06 218 7601

Instruktioner

Vardagar kl. 8-12 kan du även lämna ringbud till ovannämnda nummer så blir du uppringd senast följande arbetsdag.

Brådskande kontaktbehov tel. 040 160 0944

Adress

Närpes barnrådgivning
Närpes familjecenter
Närpesvägen 4
64200 Närpes

Telefonnummer och -tider

Kaskö barnrådgivning
Hälsovårdare Gerd Metsäranta tel. 045 129 5913

Kaskö hälsocentral
tel. 045 232 2200

Adress

Kaskö barnrådgivning
Kaskö hälsocentral
Slussgatan 11 A
64260 Kaskö

Telefonnummer och -tider

Kristinestads barnrådgivning, telefontid vardagar kl. 8.30-9.30
tel. 06 218 6012

Barnrådgivningens hälsovårdare
Tuula Sandberg tel. 040 508 5577                                                
Ann-May Lövdahl tel. 040 737 2116

Adress

Kristinestads barnrådgivning
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Barnrådgivningens avdelningsskötare

Katarina Palo, katarina.palo@ovph.fi
Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby

Annika Eklund, annika.birgitta.eklund@ovph.fi
Vörå, Korsholm, Malax-Korsnäs, Närpes, Kaskö

Maria Arvila, maria.arvila@ovph.fi
Vasa, Laihela

Överskötare Susann Granlund, tel. 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi