Till innehållet

Fo-nummer:

Österbottens välfärdsområde: 3221324-6 fr.o.m. 1.1.2023

Nätfakturaadress:

FI9420521800007669

Operatörs-Id:   NDEAFIHH

Operatör:  Nordea Bank Finland Abp

Faktureringsadress

Österbottens välfärdsområde

PB 101 

65101  VASA