Till innehållet

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra viktigaste kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna tas i bruk 1.1.2022. De olika tjänsternas och enheternas kontaktuppgifter finns på respektive sidor. Vi utvecklar som bäst en sökfunktion för kontaktuppgifterna. Den tas ibruk under 2022.

Registraturen tar emot handlingar som kommer till samkommunen. Handlingarna registreras och skickas vidare för behandling. …

Samkommunledningens kontaktuppgifter

Fo-nummer: 0349388-3 E-fakturaadress: FI9420521800007669 Operatörs-Id:   NDEAFIHH Operatör:  Nordea Bank Finland Abp OVT-kod:  003703493883 Faktureringsadress …