Till innehållet

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra viktigaste kontaktuppgifter. De olika tjänsternas och enheternas kontaktuppgifter finns på respektive sidor. Vi utvecklar som bäst en sökfunktion för kontaktuppgifterna.

Kontaktuppgifter för välfärdsområdets ledning

Fo-nummer: Österbottens välfärdsområde: 3221324-6 fr.o.m. 1.1.2023 Nätfakturaadress: FI9420521800007669 Operatörs-Id:   NDEAFIHH Operatör:  Nordea Bank Finland …

Förvaltningens registratur Tar emot officiella handlingar adresserade till registraturen: förvaltningshandlingar såsom omprövningsbegäran, utlåtandebegäran, anmärkningar. Registraturen …

Arkivets uppgift är att bevara kundhandlingar och patientjournaler och se till att de finns tillgängliga …

Österbottens välfärdsområde harmoniserar sin textmeddelandetjänst. Här hittar du information om förändringarna.