Till innehållet

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra viktigaste kontaktuppgifter. De olika tjänsternas och enheternas kontaktuppgifter finns på respektive sidor. Vi utvecklar som bäst en sökfunktion för kontaktuppgifterna.

Registraturen tar emot handlingar som kommer till välfärdsområdet. Handlingarna registreras och skickas vidare för behandling. …

Kontaktuppgifter för välfärdsområdets ledning

Fo-nummer: Österbottens välfärdsområde: 3221324-6 fr.o.m. 1.1.2023 E-fakturaadress: FI9420521800007669 Operatörs-Id:   NDEAFIHH Operatör:  Nordea Bank Finland …

Arkivets uppgift är att bevara kundhandlingar och patientjournaler och se till att de finns tillgängliga …