Till innehållet

Inom Österbottens välfärdsområde finns flera olika textmeddelandetjänster (SMS) i bruk. De olika tjänsterna skickar ut SMS med varierande avsändare, meddelande och information.

Arbetet med att förenhetliga hela tjänsten så att alla välfärdsområdets SMS ska ha samma avsändare och innehållsstruktur pågår som bäst. Det nya namnet på avsändaren kommer vara OVPH.

Meddelanden från den nya avsändaren kommer börja skickas ut inom april. Övergången fortsätter sedan stegvis till att gälla hela välfärdsområdet.