Till innehållet

Fotografera eller filma sin egen service eller vård

Om du själv vill föreviga ditt service- eller vårdbesök ska du först be om lov av personalen som deltar i servicen/vården. I vård- och servicesituationer är det viktigaste att vården/servicen är trygg och effektiv och detta får inte äventyras av en kamera.

Offentliga utrymmen

Offentliga utrymmen är till exempel sjukhusets eller social- och hälsocentralens huvudentré och gårdsplan. För det mesta är det tillåtet att fotografera och filma på offentlig plats, också enskilda personer, förutsatt att den som äger utrymmet inte separat förbjudit det. 

Halvoffentliga utrymmen

Halvoffentliga utrymmen är till exempel korridorer och väntrum. I dessa utrymmen krävs lov av enheten i fråga och av personen som kommer på bild. Ta kontakt med kommunikationsenheten om fotograferingen kräver specialarrangemang.

Privata utrymmen

Privata utrymmen är till exempel mottagningsrum, rum på bäddavdelningar och boendelokaler på boendeenheter. Om du själv vill föreviga ditt service- eller vårdbesök ska du först be om lov av personalen som deltar i servicen/vården. I vård- och servicesituationer är det viktigaste att vården/servicen är trygg och effektiv och detta får inte äventyras av en kamera.

Fotografering och filmning av personer

Allt som äger rum på en offentlig plats är inte nödvändigtvis offentligt. Även om fotografen har upphovsrätten till alla bilder hen tar på en offentlig plats, kan personerna som fotograferas ha rätt att begränsa publiceringen av bilderna med stöd av lagstiftningen om integritetsskydd.

  • För säkerhets skull lönar det sig att begära ett skriftligt tillstånd av den som fotograferas och berätta var bilden kommer publiceras.
  • En bild som kränker den fotograferade personens integritet eller kan uppfattas som ärekränkning får inte publiceras.
  • Bilden får inte användas i reklamsyfte utan personens lov.
  • Då minderåriga fotograferas ska tillstånd begäras av deras föräldrar.