Till innehållet

Du kan ge respons antingen anonymt eller med ditt eget namn. Vi följer kontinuerligt med den inkomna responsen och tar den i beaktande vid utvecklandet av vår verksamhet. Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter om du vill ha ett personligt svar på din respons. 

Om något är oklart i din vård är det bra att ta upp det med läkaren eller vårdpersonalen på vårdenheten. Dessutom kan du också ge respons på många olika sätt: 

Ge respons

Vi önskar din respons på vår verksamhet. All respons är välkommen. Positiv respons uppmuntrar vår personal att fortsätta göra det vi gör bra, och respons om saker som borde förbättras behövs för att hjälpa oss att bli bättre. All respons som enheten tar emot diskuteras regelbundet med enhetens personal och de personer som ansvarar för verksamheten.

Klient, patient eller anhörigs anmälan om negativ händelse

Om du upplever att det skett något fel, uppstått ett missförhållande eller en nära ögat eller farlig händelse i din eller din närståendes vård eller service kan du göra en anmälan om negativ händelse. Du kan även anmäla osakligt bemötande.

Anmälan förmedlas till ansvariga för klient- och patientsäkerhet samt till kvalitetsdirektören, varefter anmälan handläggs av ansvarspersoner. Du kan göra anmälan anonymt eller med ditt eget namn. Om du lämnar dina kontaktuppgifter kommer du att informeras om hur ditt ärendet framskrider.  Det är också möjligt att välja att anmälan endast behandlas av kvalitetsenheten och inte vidarebefordras till den enhet där du fick service.

Tilläggsinformation om klientens, patientens och anhörigs ställning och rättigheter

Vid behov kan du kontakta patientombudet och socialombudet.  Tilläggsinformation om rättigheterna: Klientens och patientens rättigheter.  

Externa serviceproducenter/samarbetspartners anmälan om farlig händelse

Alla Österbottens välfärdsområdes samarbetspartners kan lämna anmälan om allvarlig händelse, missförhållande eller tillbud via denna webblankett. Anmälan skickas till ansvariga för klient- och patientsäkerhet samt till kvalitetsdirektören.