Till innehållet

Du kan ge respons antingen anonymt eller med ditt eget namn. Vi följer kontinuerligt med den inkomna responsen och tar den i beaktande vid utvecklandet av vår verksamhet. Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter om du vill ha ett personligt svar på din respons. 

Om något är oklart i din vård är det bra att ta upp det med läkaren eller vårdpersonalen på vårdenheten. Dessutom kan du också ge respons på många olika sätt: 

Ge respons

Ge respons om vår verksamhet. Vi välkomnar både rosor och ris. Respons behandlas av de ansvariga för ärendet.

Du kan också ge respons om webbplatsen. 

Anmälan om farlig situation

Om du upplever att det skett ett misstag eller en farlig situation i din eller din närståendes vård kan du göra en anmälan antingen med en webblankett eller genom att fylla i en blankett som du får på sjukhuset. Du kan göra din anmälan antingen anonymt eller med ditt eget namn. Om du ger dina kontaktuppgifter skickar vi också information till dig om hur behandlingen av ärendet framskrider. 

Anmälningar som baserar sig på lagen om patientens ställning och rättigheter samt patientskadelagen

Om du behöver hjälp med att sammanställa en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälning kan du kontakta patientombudsmannen eller socialombudsmannen. De råder och handleder patienter och anhöriga i frågor som anknyter till patientens ställning och rättigheter.