Till innehållet

Du kan ge respons antingen anonymt eller med ditt eget namn. Vi följer kontinuerligt med den inkomna responsen och tar den i beaktande vid utvecklandet av vår verksamhet. Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter om du vill ha ett personligt svar på din respons. 

Om något är oklart i din vård är det bra att ta upp det med läkaren eller vårdpersonalen på vårdenheten. Dessutom kan du också ge respons på många olika sätt: 

Ge respons

  • Ge respons om vår verksamhet. Vi välkomnar både rosor och ris.
    Respons behandlas av de ansvariga för ärendet.
  • Du kan också ge respons om webbplatsen. 
  • Du kan även ge öppen respons (denna respons skickas inte vidare till enheterna).

Klient, patient eller anhörigs anmälan om negativ händelse

Om du upplever att det skett något fel, uppstått ett missförhållande eller en nära ögat eller farlig händelse i din eller din närståendes vård eller service kan du göra en anmälan om negativ händelse. Du kan även anmäla osakligt bemötande.

Anmälan förmedlas till ansvariga för klient- och patientsäkerhet samt till kvalitetsdirektören, varefter anmälan handläggs av ansvarspersoner. Du kan göra anmälan anonymt eller med ditt eget namn. Om du lämnar dina kontaktuppgifter kommer du att informeras om hur ditt ärendet framskrider.  Det är också möjligt att välja att anmälan endast behandlas av kvalitetsenheten och inte vidarebefordras till den enhet där du fick service.

Tilläggsinformation om patientens, klientens och anhörigs ställning och rättigheter

Vid behov kan du kontakta patientombudsmannen och socialombudsmannen.  Tilläggsinformation om rättigheterna: Kundens och patientens rättigheter.  

Externa serviceproducenter/samarbetspartners anmälan om farlig händelse

Alla Österbottens välfärdsområdes samarbetspartners kan lämna anmälan om allvarlig händelse, missförhållande eller tillbud via denna webblankett. Anmälan skickas till ansvariga för klient- och patientsäkerhet samt till kvalitetsdirektören.