Till innehållet

Socialombudet:

  • ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av socialvårdens klientlag och lagen om småbarnspedagogik
  • ger klienten eller klientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående råd och vid behov bistår med att framställa en anmärkning
  • informerar om klientens rättigheter, ger råd om hur ett ärende som gäller klientens rättsskydd kan inledas hos en behörig myndighet
  • samla information om klienternas kontakter och följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas

Socialombudets har en rådgivande roll. Socialombudet kan inte fatta beslut eller bevilja förmåner. Socialombudet kan inte heller ändra beslut som utfärdats av en myndighet.

Till socialombudets uppgiftsområde hör offentliga och privata tjänster inom socialvården samt småbarnspedagogiken. Socialombudet svarar inte för Fpa:s, arbetskraftsmyndigheternas, skuldrådgivningens, intressebevakningens eller hälso- och sjukvårdens tjänster.

Socialombudets tjänster är avgiftsfria för klienterna.

Anmärkning

En klient som är missnöjd med kvaliteten på den socialvård som han eller hon har fått eller med bemötandet i samband med tjänsterna har rätt att framställa en anmärkning. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras med blanketten som hittas på sidan Klientens rättigheter inom socialvården.

Tag kontakt

Socialombuden är anträffbar mån–fre kl. 8-14
Telefonnummer: 040 507 9303
E-post: socialombud@ovph.fi (ej skyddad e-post)

Socialombuden på Österbottens välfärdsområde: Katarina Norrgård

Besökadress: Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa

Ansvarsperson för verksamheten: Kundbetjäningschef Sari West tel. 040-162 8706

OBS! Om du vill ge allmän feedback om våra tjänster eller om någon enhets verksamhet, gör det via våra Ge respons -sida.