Till innehållet

Jour och uppsökande av vård

Genom de olika tjänsterna nedan hoppas vi kunna hänvisa dig vidare till vård i brådskande situationer.
Du minns väl att ringa Jourhjälpen 116 117 innan du överväger att åka till jouren.

Jour och uppsökande av vård

Bedöm dina symtom genom att göra en symtombedömning på Omaolo. Symtombedömningen kopplar dig vid behov vidare till vårdpersonalen inom vårt välfärdsområde och möjliggör tidsbokning.

Bedömningen av vårdbehovet kan göras via telefon. Vid bedömningen utreds orsaken till att klienten tar kontakt, sjukdomssymtomen och deras svårighetsgrad samt hur brådskande fallet är utgående från de uppgifter personen som tar kontakt lämnar.

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du söker dig till jouren. Jourhjälpen betjänar 24/7. Kontakta den egna hälsostationen, när den är öppen på numret 06 218 9000.

Jouren består av Vasa samjour samt jouren i Jakobstad. Under jourtid (efter kl 15.00) är akuten rätt plats för dig som har en sjukdom eller skada som kräver vård innan din hälsocentral öppnar sina dörrar igen.

Prehospital akutsjukvård innebär tillhandahållande av brådskande vård av en akut insjuknad eller skadad patient utanför en hälso-och sjukvårdsinrättning samt transport av patienten till den mest lämpliga vårdinrättningen.