Till innehållet

Jour och uppsökande av vård

Genom de olika tjänsterna nedan hoppas vi kunna hänvisa dig vidare till vård i brådskande situationer.
Du minns väl att ringa Jourhjälpen 116 117 innan du överväger att åka till jouren.

Jour och uppsökande av vård

Prehospital akutsjukvård innebär tillhandahållande av brådskande vård av en akut insjuknad eller skadad patient utanför …

Jouren består av Vasa samjour samt jouren i Jakobstad. Under jourtid (efter kl 15.00) är akuten rätt plats för dig som har en sjukdom eller skada som kräver vård innan din hälsocentral öppnar sina dörrar igen.

Till jouravdelningen kommer patienterna endast akut, via akutpolikliniken, dygnet runt.