Till innehållet

Jour och uppsökande av vård

Genom de olika tjänsterna nedan hänvisar vi dig vidare till vård.
Du minns väl att ringa Jourhjälpen 116 117 innan du överväger att åka till jouren.

Jour och uppsökande av vård

Bedöm dina symtom genom att göra en symtombedömning på Omaolo. Symtombedömningen kopplar dig vid behov vidare till vårdpersonalen inom vårt välfärdsområde och möjliggör tidsbokning.

När du kontaktar vårdbehovsbedömningen får du hjälp med en bedömning av ditt hälsotillstånd. Om det behövs får du en tid till en skötare eller läkare eller så får du egenvårdsanvisningar som passar just din situation.

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du söker dig till jouren. Jourhjälpen betjänar 24/7. Kontakta den egna hälsostationen, när den är öppen på numret 06 218 9000.

Jouren består av Vasa samjour samt jouren i Jakobstad. Under jourtid (efter kl 15.00) är akuten rätt plats för dig som har en sjukdom eller skada som kräver vård innan din hälsocentral öppnar sina dörrar igen.

Prehospital akutsjukvård innebär tillhandahållande av brådskande vård av en akut insjuknad eller skadad patient utanför en hälso-och sjukvårdsinrättning samt transport av patienten till den mest lämpliga vårdinrättningen.

Olika kriser belastar vårt psykiska välbefinnande och vi reagerar alla mycket olika. En kris är en händelse som förändrar ditt liv på något sätt. En kris kan vara till exempel en allvarlig olycka, att bli utsatt för våld eller när en närstående dör.