Till innehållet

Gör en symtombedömning

Du kan göra en symtombedömning i Omaolo om du har något symtom eller besvär och funderar på att söka vård.

Omaolo har allt som allt 16 olika symtombedömningar, varav 14 är i bruk i Österbotten. De 14 symtombedömningarna som är tillgängliga för dig är:  

Genom att klicka på symtomen kommer du direkt till den aktuella symtombedömningen. Efter att du har fyllt i bedömningen får du antingen råd om egenvård eller så tar vår sjuksköterska kontakt med dig via ett Omaolo-meddelande.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt för kunden.  Verktyget reagerar även om ifyllda svar är brådskande och hänvisar då direkt till jourhjälpen eller vid akuta fall till nödcentralen. 

Omaolo

Omaolo är en elektronisk kanal för tjänster och skötsel av ärenden inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och mun- och tandvården. Syftet med tjänsten är att främja medborgarnas hälsa och välmående. Omaolo stöder egen- och självvården och hjälper vid behov till att få kontakt med vårdpersonal inom den offentliga hälso- och sjukvården.

I Omaolo kan man fylla i symtombedömningar och få råd om egenvård och åtgärder enligt situationen samt en bedömning av hur brådskande ärendet är. Vid behov får man kontakt med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. I Omaolo är det också möjligt att göra en elektronisk hälsokontroll och delta i självständiga välbefinnandecoachningar.

Tjänsten är avsedd för personer över 15 år.

Relaterade tjänster