Till innehållet

Främjande av välfärd och hälsa

Arbetet för att främja välfärd och hälsa har som mål att stöda människors möjligheter att upprätthålla välfärd och hälsa samt förebygga problem. Till arbetet hör bland annat främjande av psykisk hälsa, säkerhet, likabehandling och delaktighet samt förebyggande av sjukdomar, olyckor och marginalisering. Arbetet med att främja välfärd och hälsa kan ses som ett paraply under vilket många olika verksamheter finns. För att kunna nå målsättningarna med arbetet för att främja välfärd och hälsa krävs det ett smidigt samarbete mellan olika aktörer och parter.

Främjande av välfärd och hälsa

Här hittar du information om organisationssamarbetet i Österbottens välfärdsområde samt till exempel om organisationsbidrag.

I Österbottens välfärdsområde vill vi utveckla erfarenhetskompetensen i samarbete med organisationer och övriga aktörer i regionen. Vi är intresserade av att använda erfarenhetskunskap och -kompetens i all vår service och utvecklingsverksamhet.

OLKA-verksamheten genomförs som ett samarbete mellan Österbottens Föreningar rf och Österbottens välfärdsområde.