Till innehållet

Delta och påverka

Påverkansorganen har möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet …

I Österbottens välfärdsområde har vi tillsatt tre klientråd där medlemmarna får ta ställning till hur …