Till innehållet

Delta och påverka

I Österbottens välfärdsområde har vi tillsatt fyra klientråd där medlemmarna får ta ställning till hur kundorienteringen och kundens synpunkt borde tas i beaktande i välfärdsområdets verksamhet. Råden tar även fram förslag till hur servicen kunde göras mer användarvänlig. Klientråden fungerar dessutom som ett forum för personalens representanter där de kan ställa frågor till kunderna när de ska utveckla och bedöma servicen i välfärdsområdet.

Delaktighetsplanen för Österbottens välfärdsområde syftar till att beskriva och främja delaktigheten för invånarna i Österbotten …

Påverkansorganen har möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är betydelse för barnen, de unga, de äldre eller personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa befolkningsgrupper behöver. Dessutom har de möjlighet att påverka utvecklingen av delaktighet och hörande i välfärdsområdet.