Till innehållet

Delaktighetsplanen för Österbottens välfärdsområde syftar till att beskriva och främja delaktigheten för invånarna i Österbotten och kunderna inom välfärdsområdet, samt att definiera sätt att engagera dem i planeringen och utvecklingen av välfärdsområdets verksamhet.