Till innehållet

För serviceproducenter

För att kunna sälja momsfri service behövs tillstånd eller beslut.  Producenten ska anmäla sin verksamhet …

Försäljning av hemservice och stödtjänster (bl.a. måltids-, klädvårds-, städ-, bad-, och följeslagartjänster eller tjänster som …

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa …

Här hittar du registret över serviceproducenter i Österbottens välfärdsområde.

Sidan är till för att ge serviceproducenterna i Österbottens välfärdsområde information i form av anvisningar. Anvisningarna baserar sig på Österbottens välfärdsområdes allmänna anvisningar.