Till innehållet

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa behövliga tjänster hos privata serviceproducenter. Enligt Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) 1§ är syftet med servicesedlar inom social- och hälsovården att öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster samt främja samarbetet mellan den kommunala social- och hälsovården, det kommunala näringslivet och de privata serviceproducenterna.
 
Servicesedeln är ett alternativ som Samkommunen för Österbottens välfärdsområde erbjuder för att ordna tjänster åt invånarna. Beviljandet av servicesedel baseras alltid på bedömningen av servicebehov. Med servicesedel kan klienten själv välja serviceproducent som Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har godkänt enligt vissa fastställda kvalitetskriterier.

Klienten kan komma överens med serviceproducenten om andra tjänster utöver de som beviljats med servicesedel men då betalar klienten fullt pris för dem.

För service som producerats med servicesedel kan klienten inte få ersättning av FPA eller hushållsavdrag.

Då klienten och serviceproducenten avtalar om service vid användning av servicesedlar är Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inte avtalspart eftersom det är frågan om ett avtal mellan klienten och serviceproducenten.

Läs mera

Ärendehanteringskanal för servicesedel- och köptjänster samt utdelning av vårdmaterial , www.palse.fi

Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster www.vero.fi/sv