Till innehållet

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa behövliga tjänster hos privata serviceproducenter. Enligt Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) 1§ är syftet med servicesedlar inom social- och hälsovården att öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster samt främja samarbetet mellan den kommunala social- och hälsovården, det kommunala näringslivet och de privata serviceproducenterna.
 
Servicesedeln är ett alternativ som Österbottens välfärdsområde erbjuder för att ordna tjänster åt invånarna. Beviljandet av servicesedel baseras alltid på bedömningen av servicebehov. Med servicesedel kan klienten själv välja serviceproducent som Österbottens välfärdsområde har godkänt enligt vissa fastställda kvalitetskriterier.

Klienten kan komma överens med serviceproducenten om andra tjänster utöver de som beviljats med servicesedel men då betalar klienten fullt pris för dem.

För service som producerats med servicesedel kan klienten inte få ersättning av FPA eller hushållsavdrag.

Då klienten och serviceproducenten avtalar om service vid användning av servicesedlar är Österbottens välfärdsområde inte avtalspart eftersom det är frågan om ett avtal mellan klienten och serviceproducenten.

Tillämpningsdirektiv för servicesedlar 2024

Personallista

Postadress: Österbottens välfärdsområde / Registratur / Enheten för kvalitet och tillsyn, Sandvikgsgatan 2–4, 65130 Vasa             

E-post: kirjaamo(at)ovph.fi            

Telefon: växel 06 218 1111                           

Hemsida: pohjanmaanhyvinvointi.fi

Servicesedel ansvariga

Handledning och rådgivning om servicesedlar:

  • Medicinsk rehabilitering: Heidi Kotanen, överskötare, telefon 040 486 7593, e-post: heidi.kotanen(at)ovph.fi
  • Hemvård och de äldres boendeservice: Ebba Finnäs, koordinerande serviceförman, telefon 044 403 8580, e-post: ebba.finnas(at)ovph.fi
  • Funktionshinderservice och stöd för närståendevård (under 65 år): Petra Isosalo, Chef för funktionshinderservice, telefon 040 484 0156, e-post: petra.isosalo(at)ovph.fi
  • Stöd för närståendevård (över 65 år): Monika Björkqvist, chef för hem- och boendeservice, telefon 050 5994 671, e-post: monika.bjorkqvist(at)ovph.fi
  • De äldres dagverksamhet: Monika Björkqvist, chef för hem- och boendeservice, telefon 050 599 4671, e-post: monika.bjorkqvist(at)ovph.fi

Palse och Vaana -systemen, servicesedlar, handledning, rådgivning, ändringar som serviceproducent meddelat och faktureringsärenden:

  • Sari Hopponen, serviceledare, telefon 040 805 1366, e-post: sari.hopponen(at)ovph.fi
  • Medicinsk rehabilitering: Katja Rinneharju, rehabiliteringssekreterare, tel. 040 1329 693, e-post: katja.rinneharju(at)ovph.fi och Heidi Carlström, rehabiliteringssekreterare, tel. 040 5854 635, e-post: heidi.carlstrom(at)ovph.fi

Ansökan till servicesedelproducent, vägledning, rådgivning och behandling av ansökan:

  • Enheten för kvalitet och tillsyn: Anne Jaskari, chef för hälsoövervakning, telefon 040 559 7267, e-post: anne.jaskari(at)ovph.fi

Läs mera

Ärendehanteringskanal för servicesedel- och köptjänster samt utdelning av vårdmaterial , www.palse.fi

Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster www.vero.fi/sv