Till innehållet

Klient- och patientsäkerhetscentret

Vi främjar klient- och patientsäkerheten tillsammans nationellt genom att forska, utbilda yrkespersoner och utveckla förfaranden och verktyg.