Till innehållet

Välfärdsområde som arbetsgivare

I karriärberättelserna presenterar vi välfärdsområdets personal och vardagen i Österbotten genom de anställdas ögon.

Inom välfärdsområdet arbetar vi aktivt med att förstärka personalens välmående.

För alla välfärdsområdets yrkesbenämningar har fastställts ett språkkrav. I våra platsannonser framgår kraven på språkkunskap för ifrågavarande arbete alltid tydligt.

LOVe–utbildningen är en webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling som omfattar teori, uppgifter och tenter. Utbildningen som genomförs i Moodle-inlärningsmiljön är avsedd för legitimerade yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården.