Till innehållet

Om oss

Österbottens välfärdsområde är ett av de 21 välfärdsområden i Finland. Välfärdsområdet ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets tjänster i området. Här hittas information om välfärdsområdets beslutsfattande, de färskaste nyheterna och information om vår utvecklingsverksamhet. Här hittas även våra mediekontaktuppgifter och rutiner.

Om oss