Till innehållet

Stödservice

Enligt 19 § socialvårdslagen omfattar stödservice b.a. måltider, klädvård, städning, transporter, eskorter och tjänster som främjar sociala interaktioner och är jämförbara med dem. Välfärdsområdet godkänner stödserviceproducenter till stödserviceproducentregister som förs av välfärdsområde.

Som stödservice kan ordnas efter personens individuella behov:

1) måltidsservering

2) klädvårdsservice

3) städtjänst

4) butiksärende

5) interaktion och service som främjar och stöder sociala interaktioner.

Hemtjänstens stödservice jämställs också med andra tjänster som klienten kan behöva för att utföra aktiviteter som hör till deras dagliga liv, b.a. personlig assistans inom handikappomsorgen.

Stödservice kan ordnas för en person som behöver dem på grund av att hans eller hennes funktionsförmåga har minskat på grund av ålderdom, sjukdom, funktionsnedsättning eller annan liknande orsak. Dessutom anordnas stödservice för en person som behöver dem utifrån en speciell familje- eller livssituation.

Anmälan om tillhandahållande (produktion) av privat socialservice, anmälningspliktig service som inte ska registreras (stödservice)

Den som producerar stödtjänster som en socialserviceproducent ska lämna en anmälan om privat socialservice till Österbottens välfärdsområde. Här hittar du anmälningsblanketten.

Vi behandlar anmälningar och godkänner serviceproducenter, underhåller registret, vägleder serviceproducenter och övervakar verksamheten.

Kommunerna i Österbottens välfärdsområde består av Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå.

Här hittar du de privata sociala stödserviceproducenterna som är registrerade i Österbottens välfärdsområde. Där finns även med serviceproducenter som producerar inte bara stödservice utan även tjänster relaterade till hemtjänst.

Länken: Stödserviceproducentregister (PDF)

Aktualitet av information om stödproducentregister

Serviceproducenternas uppgifter ska alltid vara aktuella i registret. Vänligen kontakta oss om du upptäcker fel i serviceproducentregistret, dina uppgifter har ändrats eller du vill uppdatera dina kontaktuppgifter eller om ditt företags uppgifter helt saknas i register. Beslut om att registrera stödserviceproducenter fattades tidigare i kommunerna (före 2022). Av denna anledning kan vissa serviceproducenter saknas i det register som förs av välfärdsområdet.

Kontaktperson:

Jaana Mahla, administrativ sekreterare, telefon 040 358 2450, e-post i form: förnamn.efternamn@ovph.fi