Till innehållet

I fortsättningen kommer registreringsansökningar för privata serviceproducenter av social-, hälso- och småbarnspedagogik (tidigare anmälningar och ansökningslov) att göras elektroniskt från och med den 1 januari 2024 genom Soteri-registrets elektroniska ärendehantering. Soteri-registret betjänar på både finska och svenska.

Registreringsförfarandet enligt tillsynslagen gäller för privata och offentliga tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och privata tjänsteproducenter av småbarnspedagogik. 

Privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare som tidigare fått tillstånd eller registreringsbeslut kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med tidigare tillstånd eller registrering och överlåtelsen kräver inga åtgärder från serviceproducenterna.

Enligt tillsynslagen ska producenter som tillhandahåller stödtjänster inom socialvården och personlig assistans enligt funktionshinderservice i fortsättningen registrera sig i Soteri-registret  Stödtjänstproducenter som har anmält välfärdsområden (tidigare till kommuner) och är registrerade i välfärdsområdets (eller kommunens) stödproducentregister får fortsätta att bedriva verksamhet. Valvira eller regionförvaltningsverket ändrar de tillstånd som beviljats producenterna och de registreringar som gjorts före lagens ikraftträdande till registreringar av tjänsteproducenten och tjänsteenheter enligt tillsynslagen inom tre år från ikraftträdandet av lagen.

Regionförvaltningsverket och Valvira handleder serviceproducenterna i registreringsärenden:

Mer information:

Registret för serviceproducenter Soteri – Social- och hälsovård – Tillstånd, anmälningar och ansökningar – Företag eller organisation – Välj ärende – Regionförvaltningsverket – Aluehallintovirasto (avi.fi)

Registret för serviceproducenter | Valvira

Anvisning för registreringsansökan 2023 social- och hälsovård (valvira.fi)