Till innehållet

Projekt

Projektbyrån stöder utvecklingen i välfärdsområdet. Via olika projekt utvecklas metoder och processer, som i slutändan ger invånarna en bättre service och vård. Både små och stora projekt finns samlade vid projektbyrån och administreras därifrån. Utvecklingsarbetet görs i samarbete med verksamheten och ett stor antal professionella personer från social- och hälsovården verkar i projekten.

I projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre är målsättningarna att skapa en verksamhetsmodell för ändamålsenliga tjänster som stöder boende för äldre i det egna hemmet.

I Österbottens KATI-projektet utvecklas verksamhetsmodeller som möjliggör en ökad användning av välfärdsteknologi och hälsovårdsteknologi inom hemvården.

Projektet Österbottens Strukturreform är en del av den nationella social- och hälsovårdsreformen. I projektet stöds beredningen av Österbottens välfärdsområde.

Den primära målgruppen för projektet är deltidsarbetsföra i arbetsförålder. Målet för deltidsarbetsföra är att lära sig i ett tidigare skede att identifiera behov av social- och hälsovårdsservice, främja förutsättningar för sysselsättning samt öka arbets- och funktionsförmåga och den samhälleliga delaktigheten.

Gemensamma Aster projekt och Vasa sjukvårdsdistrikts regionala Aster Bothnia projekt avslutades i november 2021.

Botnia-Atlanticaprojektet "SOS 1.0 - Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård" har varit ett samverkans Botnia Atlantica-projekt mellan Region Västerbotten genom Glesbygdsmedicinskt centrum, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5), Vasa sjukvårdsdistrikt, Umeå universitet och Uppsala universitet. Projektet har pågått under åren 2017-2020.

Jenny Björndahl-Öhman, chef för projektkontoret
jenny.bjorndahl-ohman@ovph.fi, +358 40 352 1168

Siv Nyberg, förvaltningssekreterare
siv.nyberg@ovph.fi, +358 40 543 4949

Susanna Hemming, ekomomiplanerare
susanna.hemming@ovph.fi, +358 40 667 4620