Till innehållet

Projektets första delområde är välfärdsteknologi. Äldre som ansöker om hemvård men som inte uppfyller kriterierna för hemvård erbjuds stödtjänster i form av välfärdsteknologiska lösningar. De teknologiska lösningar som i nuläget testas inom projektet är Menumat, Medimi och Alvar-tjänsten.

Menumat

Menumat är ett finländskt företag som erbjuder matservice i form av frysta matportioner. Kunden får hem en anordning som består av en frys och en varmluftsugn. Den valda matportionen plockas fram ur frysanordningen och värms upp i varmluftsugnen. Anordningen instruerar genom tal. Menumat erbjuder ett stort urval av matportioner och beaktar de vanligaste dieterna.

Matportionerna består till största delen av finländska råvaror och är planerade enligt gällande näringsrekommendationer för äldre. Inom TulKOTI-projektet erbjuder vi äldre människor att pröva på en annan typ av matservice i stället för den traditionella formen av matservice med en varm matportion som körs hem varje dag. Fördelen med Menumat är att klienten kan vara mer självständig och äta på den tid som hen själv vill.

Läkemedelsroboten Medimi

Medimi®Smart är en läkemedelsrobot som påminner om när det är dags att ta medicin. Apparaten är ett alternativ till att ta mediciner ur dosett och bidrar till att klienten kan vara mera självständig i sin vardag även om hen har t.ex. en minnessjukdom. Medimi®Smart fylls på av vårdpersonal eller apotekspersonal. Den kan integreras i vårdsystemet och meddelar om patienten inte har tagit sin medicin. Medimi fungerar i nuläget endast på svenska. Medimi testas i Malax och Nykarleby.

Alvar-tjänsten

Alvar-tjänsten erbjuder distansvård samt program som stödjer välbefinnandet, befrämjar funktionsförmågan och är upprätthållande. Vårdsamtalen och programmen förverkligas genom videosamtal till bildtelefoner (tabletter). Klienten deltar i videosamtalen hemifrån. För att använda surfplattan behövs inget tekniskt kunnande. Det är också möjligt att få en förbindelse genom vilken klienten och närstående kan ha kontakt med varandra. Inom TulKOTI projektet arbetar vi också för att man inom alla delar av vårt välfärdsområde ska ha möjligheter att testa på beprövad praxis. Alvar tjänsten finns etablerad i delar av området. Genom projektet kan vi ge möjlighet för klienter att pröva på användning av Alvar i områden där det inte finns etablerat i verksamheten. Vi samarbetar med projektet Prima Botnia för en implementering av Alvar-tjänsten i hela välfärdsområdet.

Hjälpmedelskatalog

Målsättningen med testerna är att hitta nya lösningar för att den äldre befolkningen ska klara av vardagen så självständigt som möjligt och att behovet av fysisk hemvårds skjuts på.

Inom projektet skapar vi en katalog med olika teknologiska lösningar som kan vara till hjälp för hemmaboende äldre. Katalogen är tänkt att på ett överskådligt sätt ge tips på vilka teknologier som man som privatperson kan skaffa och de teknologier som kan erbjudas via välfärdsområdet. Vi samarbetar med servicehandledningen för att skapa en verksamhetsmodell för teknologiska lösningar inom välfärdsområdet.

Mer information finns på Innokylä