Till innehållet

Projektets första delområde är välfärdsteknologi. Äldre som ansöker om hemvård men som inte uppfyller kriterierna för hemvård erbjuds stödtjänster i form av välfärdsteknologiska lösningar. De teknologiska lösningar som i nuläget testas inom projektet är Menumat, Medimi och Alvar-tjänsten.

Målsättningen med testerna är att hitta nya lösningar för att den äldre befolkningen ska klara av vardagen så självständigt som möjligt och att behovet av fysisk hemvård skjuts på.

Menumat är ett finländskt företag som erbjuder matservice i form av frysta matportioner. Kunden får hem en anordning som består av en frys och en varmluftsugn. Den valda matportionen plockas fram ur frysanordningen och värms upp i varmluftsugnen. Anordningen instruerar genom tal. Menumat erbjuder ett stort urval av matportioner och beaktar de vanligaste dieterna.

Matportionerna består till största delen av finländska råvaror och är planerade enligt gällande näringsrekommendationer för äldre. Inom TulKOTI-projektet erbjuder vi äldre människor att pröva på en annan typ av matservice i stället för den traditionella formen av matservice med en varm matportion som körs hem varje dag. Fördelen med Menumat är att klienten kan vara mer självständig och äta på den tid som hen själv vill.

Mer information hittas på Måltidsservice i form av frysta måltider.

Läkemedelsroboten Medimi

Medimi®Smart är en läkemedelsrobot som påminner om när det är dags att ta medicin. Apparaten är ett alternativ till att ta mediciner ur dosett och bidrar till att klienten kan vara mera självständig i sin vardag även om hen har t.ex. en minnessjukdom. Medimi®Smart fylls på av vårdpersonal eller apotekspersonal. Den kan integreras i vårdsystemet och meddelar om patienten inte har tagit sin medicin. Medimi fungerar i nuläget endast på svenska. Medimi testas i Malax och Nykarleby.

Mer information hittas på Läkemedelsrobot med vid-behovs-dispensering .

Alvar-tjänsten

Alvar-tjänsten erbjuder distansvård samt program som stödjer välbefinnandet, befrämjar funktionsförmågan och är upprätthållande. Vårdsamtalen och programmen förverkligas genom videosamtal till bildtelefoner (surfplattor). Klienten deltar i videosamtalen hemifrån. För att använda surfplattan behövs inget tekniskt kunnande. Det är också möjligt att få en förbindelse genom vilken klienten och närstående kan ha kontakt med varandra.

Inom TulKOTI-projektet arbetar vi för att man inom alla delar av vårt välfärdsområde ska ha möjligheter att testa på beprövad praxis. Alvar tjänsten finns etablerad i delar av området. Genom projektet ges klienter möjlighet att pröva på användning av Alvar i områden där det inte finns etablerat i verksamheten. Vi samarbetar med projektet Prima Botnia för en implementering av Alvar tjänsten i hela välfärdsområdet.

Mer information hittas på Gruppverkamhet på distans i samarbete med tredje sektorn och Utökning av gruppverksamhet på distans i samarbete med Alvar-tjänsten .

E-lås

E-lås är ett nyckelfritt låssystem, som är en digital och säker lösning. Hemvårdspersonalen får snabbt tillträde utan att hantera och bära med sig flera olika nycklar, vilket sparar både tid och resor.

Vredet på insidan av dörren ersätts av ett konventionellt motorlås, medan på yttersidan av dörren syns ingen skillnad. Vårdpersonalen kan öppna låset genom en mobilapp (bluetooth) och den boende kan öppna dörren med nyckel och vrede som vanligt.

Mer information hittas på E-lås prövning på Österbottens välfärdsområde .

Hjälpmedelskatalog

Inom projektet skapar vi en hjälpmedelskatalog med olika teknologiska lösningar som kan vara till hjälp för hemmaboende äldre. Katalogen är tänkt att på ett överskådligt sätt ge tips på vilka teknologier som man som privatperson kan skaffa. Vi samarbetar med servicehandledningen för att skapa en verksamhetsmodell för teknologiska lösningar inom välfärdsområdet.

Mer information hittas på Hjälpmedelskatalog med fokus på teknologiska hjälpmedel för hemmaboende äldre .

Teknologikappsäckar

Teknologikappsäckar kommer att skapas inom TulKOTI-projektet och placeras ut i hela Österbottens välfärdsområdet. Målet med dessa kappsäckar är att plocka ihop teknologiska hjälpmedel som främjar ett fortsatt tryggt hemmaboende hos äldre. Dessa hjälpmedel är sådana som äldre personer eller deras anhöriga själva kan införskaffa om de är intresserade av att prova på tekniken. Genom att kunna demonstrera teknologin hoppas vi att tröskeln för att använda den minskar och att äldre blir medvetna om det breda utbudet av teknologiska möjligheter som finns tillgängliga.

Hjälpmedlen som finns i teknologikappsäckarna kommer att vara tillgängliga för personalen för utbildningsändamål eller för att visa åt äldre och deras anhöriga. Exempel på teknologier som ingår är trygghetsklockor, påminnande smartdosetter, trygghetsarmband med GPS-funktion, dörrvaktsystem, lampor som aktiveras vid skymning eller som har inbyggd rörelsesensor, samt teknologi relaterad till brandsäkerhet i hemmet.

Mer information hittas på Teknologikappsäck .

Brandsäkerhet för hemmaboende äldre

Brandsäkerhet för hemmaboende äldre är något som projektet fokuserat på i form av att skapa en checklista som kommer att användas inom hemvården med alla nya hemvårdsklienter. Checklistan kommer att fungera som ett verktyg för hemvården och med hjälp av den, kan de kartlägga risker hos hemmaboende äldre samt ge rekommendationer för åtgärder.

Utbildning inom brandsäkerhet ordnas i samarbete mellan TulKOTI-projektet och ÖVPH:s experter. Föreläsningen riktar sig till all vårdpersonal som jobbar i direkt kontakt med äldre, dvs. hemvård, hemsjukvård, rehabilitering, minnesrådgivare, servicehandledning, geriatriska experter etc. och till prehospital verksamhet.

Den 27 november 2023 hålls en föreläsning i brandsäkerhet på svenska och den 29 november 2023 hålls samma föreläsning på finska. Föreläsningarna kommer att bandas och finns tillgänglig för välfärdsområdets personal även i fortsättningen.

Mer information hittas på Brandsäkerhet hos hemmaboende äldre.