Till innehållet

Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre

Projektets första delområde är välfärdsteknologi. Äldre som ansöker om hemvård men som inte uppfyller kriterierna …

I projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre är målsättningarna att skapa en verksamhetsmodell för ändamålsenliga tjänster som stöder boende för äldre i det egna hemmet.

Via projektet TulKOTI (Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021-2023) utformas en verksamhetsmodell …

Målgruppen för ledning genom information är hemvårdens närchefer och ledning. Ett arbetsverktyg tas  i bruk …

Det här delområdet handlar om säkerställande av kvalitet i hemvården.  Det nationella målet är att …