Till innehållet

Projektet “Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre”, Tulkoti, har sin bakgrund i det nationella målet att äldre personer tryggt ska kunna bo hem längre. Projektets syfte är att skjuta fram behovet av tyngre tjänster till en senare tidpunkt samt att skapa trygga förhållanden för äldre som bor hemma. Syftet är även att främja personalresurser samt förbättra kvaliteten inom hemvården.

Projektet genomförs i nära samarbete med servicehandledningen, hemvården, läroanstalter och tredje sektorn. Samarbete sker även med de regionala projekten Framtidens social- och hälsocentral och Prima Botnia.

Målgruppen för projektet är hemmaboende äldre som ansökt om hemvårdstjänster men som inte uppfyller kriterierna för hemvård. Andra målgrupper är ledare och närchefer inom hemvården samt studerande inom social- och hälsovårdsbranschen.

Mer information om projektet finns på Innokylä.

Projekttid: 1.1.2022 – 31.12.2023 

Projektets status: Avslutat

Finansiär: Social- och hälsovårdsministeriet 

Projektets finansiering: 1 140 000 euro (1.1.2022-31.12.2023) 

Nyckelord: hemservice, hemmaboende, stöd för äldre, SIB-modell, välfärdsteknologi, informationsledning, kunddelaktighet 

Projektpersonalen (från vänster): Madeleine Isuls, Rebecka Sjöberg, Matilda Henriksson, Mikaela Guldén, André Åkerholm, Minna Aro, Linda Kontturi

Kontaktuppgifter

André Åkerholm, projektchef
andre.akerholm@ovph.fi, +358 40 5619 112

Matilda Henriksson, projektarbetare
matilda.henriksson@ovph.fi, +358 40 4894 870

Madeleine Isuls, projektarbetare
madeleine.isuls@ovph.fi, +358 40 1883 254

Mikaela Guldén, projektarbetare 
mikaela.gulden@ovph.fi, +358 40 1956 706

Linda Kontturi, projektkoordinator
linda.kontturi@ovph.fi, +358 40 1681 330

Minna Aro, projektarbetare
minna.aro@ovph.fi, +358 40 1938 324

Rebecka Sjöberg, projektarbetare
rebecka.sjoberg@ovph.fi, +358 40 5571 176