Till innehållet

Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är en del av den nationella social- och hälsovårdsreformen, där syftet är att satsa på förebyggande serviceåtgärder och förbättra tillgången till basservice för människor i alla åldrar.

Här hittar du information om projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten och kontaktuppgifter till projektets medarbetare.

Servicehandledningens målsättning inom projektet är att skapa en områdesvis och tvåspråkig verksamhetsmodell inom servicehandledning för äldre personer.

Delområdet social- och hälsocentralernas mottagningsverksamhet består av två delar, nämligen Utvecklandet av missbrukar- och beroendevården och Tillgänglighet och datakvalitet.

Familjecentret är ett nätverk som för samman alla tjänster som finns till för barnfamiljer. Visionen är att kunna erbjuda smidiga och välkoordinerade tjänster för barn, unga och familjer. Familjecentret är en del av projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten.

En målsättning för delområdet psykosocialt välbefinnande är att främja det psykosociala välbefinnandet för alla åldersgrupper och förbättra tillgången till tidigt stöd genom att stärka de professionellas metodkompetens.

Genom god förberedning för ibrukttagande av digitala verktyg och tjänster underlättas användningen både för kund som professionell.

Målsättning med delprojektet är att minska de negativa effekterna som förflyttningar kan orsaka äldre patienter, samt även att minska belastningen på akutmottagningarna. Samtidigt får även serviceboendena tillgång till akutvårdens expertis dygnet runt.