Till innehållet

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är en del av den nationella social- och hälsovårdsreformen, där syftet är att satsa på förebyggande serviceåtgärder och förbättra tillgången till basservice för människor i alla åldrar. 

Inom projektet utvecklas verksamhetsmodeller som anpassas regionalt till Österbotten. Centrala utvecklingsområden inom projektet är servicehandledning, familjecenter, främjande av psykosocialt välmående, mottagningsverksamhet för social- och hälsocentralerna och munhälsovård. 

Nya verksamhetssätt förverkligas genom att stärka samarbetet mellan olika professioner och ibruktagande av digitala redskap.   

Projekttid: 1.1.2020 (1.7.2020) – 31.12.2023 

Projekt status: Avslutat

Finansiär: Social- och hälsovårdsministeriet 

Projektets finansiering: 2 657 502 euro (1.1.2020-31.12.2022), 5 353 000 euro (1.1.2021-31.12.2023) 

Nyckelord: servicehandledning, familjecenter, psykosocialt välbefinnande, digitalisering, munhälsovård, mångprofessionellt samarbete, föreningssamarbete, 

Mera material: Innokylä