Till innehållet

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är en del av den nationella social- och hälsovårdsreformen, där syftet är att satsa på förebyggande serviceåtgärder och förbättra tillgången till basservice för människor i alla åldrar. 

Inom projektet utvecklas verksamhetsmodeller som anpassas regionalt till Österbotten. Centrala utvecklingsområden inom projektet är servicehandledning, familjecenter, främjande av psykosocialt välmående, mottagningsverksamhet för social- och hälsocentralerna och munhälsovård. 

Nya verksamhetssätt förverkligas genom att stärka samarbetet mellan olika professioner och ibruktagande av digitala redskap.   

Projekttid: 1.1.2020 (1.7.2020) – 31.12.2023 

Projekt status: Aktiv

Finansiär: Social- och hälsovårdsministeriet 

Projektets finansiering: 2 657 502 euro (1.1.2020-31.12.2022), 5 353 000 euro (1.1.2021-31.12.2023) 

Nyckelord: servicehandledning, familjecenter, psykosocialt välbefinnande, digitalisering, munhälsovård, mångprofessionellt samarbete, föreningssamarbete, 

Kontaktperson: Projektdirektör Johanna Björkman,

johanna.bjorkman@ovph.fi, +358 40 182 6531

Mera material: Innokylä  

Läs mera om innehållet i projektet: Framtidens social- och hälsocentral på Social- och hälsovårdsreformens sidor 

Johanna Björkman, projektdirektör
fornamn.efternamn@ovph.fi, + 358 40 182 6531

Sonja Rodén, projektkoordinator
fornamn.efternamn@ovph.fi +358 40 158 3916

Ann-Sofi Larsson, servicehandledningens projektchef
fornamn.efternamn@ovph.fi, +358 50 407 0360

Kirsi Laitila, servicehandledningens projektarbetare
fornamn.efternamn@ovph.fi, +358 40 5236814

Kati Piilikangas, servicehandledningens projektarbetare
fornamn.efternamn@ovph.fi, +358 40 559 6012

Sirpa Manninen, familjecentrets projektchef
fornamn.efternamn@ovph.fi, +358 40 559 3229 

Sofi Nyman, projektchef, digitala tjänster
fornamn.efternamn@ovph.fi, +358 40 149 5210

Mervi Bro, metodkoordinator för vuxna, psykosociala tjänster
fornamn.efternamn@ovph.fi

Mira Kolehmainen, metodkoordinator för barn och unga, psykosociala tjänster
fornamn.efternamn@ovph.fi