Till innehållet

Syftet med digitalisering inom social- och hälsovård i Österbotten handlar om att skapa en jämlik vård och service med smidiga lösningar som ger mervärde både för kund som professionell.

Förberedande av digitalisering är en del av projektet Framtidens social- och hälsocentral och handlar om att skapa en grund för att stöda användningen av digitala verktyg och lösningar inom Österbottens välfärdsområde. Det förberedande arbetet för digitalisering görs bland annat genom att öka kunnandet för personal om digitala tjänster innan ibruktagning. Detta möjliggör utveckling av befintliga och nya digitala redskap i området.

Kontaktuppgifter:

Sofi Nyman, projektchef, digitala tjänster
sofi.nyman@ovph.fi,  +358 40 149 5210

Sonja Friman, projektarbetare
sonja.friman@ovph.fi, +358 40 180 1400

Heli Pajala, projektarbetare
heli.pajala@ovph.fi, +358 40 480 1343