Till innehållet

Hygien och förebyggande av infektioner

I första hand arbetar vi som stöd för personalen inom social- och hälsovårdsanstalter i Österbottens …

Konstaterande och behandling av smittsamma sjukdomar sker inom det egna områdets mottagningsteam. Smittskyddsskötaren och smittskyddsläkare på hälsostationerna ansvarar för rådgivning och handledning i fråga om smittsamma sjukdomar.