Till innehållet

Vi hygienskötare arbetar som sakkunniga i hygien och bekämpning av infektioner och smittsamma sjukdomar i Österbottens välfärdsområde. Vi medverkar också i det kvalitetsarbete som har som mål att främja patient-/kundsäkerheten men även säkerheten för dem som arbetar inom social- och hälsovården. Vi samarbetar med såväl infektionsläkare och läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar som med olika yrkesgrupper och enheter. Men sköter även det nätverk som finns till för de hygienansvariga.

Vi har till uppgift att bekämpa, förebygga och informera om vårdrelaterade infektioner och smittsamma sjukdomar samt att med hjälp av infektionsregister och olika mätare sköta den uppföljning som ålagts oss i lagen om smittsamma sjukdomar. Vi upprätthåller och uppdaterar ifrågavarande anvisningar samt handleder och utbildar personalen i hur den ska använda och tillämpa dessa anvisningar i praktiken. Vi fungerar även som sakkunniga i olika arbetsgrupper och svarar på olika hygienrelaterade konsultationer. Vi upprätthåller aktivt vår kompetens genom regelbunden utbildning.

Kontaktuppgifter

Vi jobbar vardagar på tjänstetid, du når oss bäst mån-fred kl. 8-15.

E-postadressen består av användarens för- och efternamn ( fornamn.efternamn@ovph.fi )


Anna Nordman             Tel 040 161 8289

Vasa och Laihela allmännmedicinska vårdavdelningar, hälsovårdscentralernas tjänster,   hälsovårdstjänster för barn, familj och unga; munhälsovård och rehabiliteringstjänster.


Chatrine Norrbacka     Tel 050 501 8891

Malmska sjukhus: enheter och avdelningar Landskap: Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby


Merja Tikkakoski           Tel 040 660 9395

Landskap: Oravais, Vörå, Maxmo, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad

SJUKHUSSERVICE:

Marja Leppälä              Tel 040 157 9499

Kirurgi, Pre OP pkl, barnsjukdomar, gyn avd & förlossning, TeVa, ÖNH, Mun- och ögon pkl, Kir pkl, Avanceradrehabiliterings avd, instrumentvård, apotek, Röntgen, Fysiatri, Ergoterapi.


Elina Välivainio              Tel 044 323 2405

Inremedicin, onkologi & strålbehandling, erigeri, VCS akuten, första vården, dialys, KLF, KNF, isotopen, hjärtstation, polikliniker: lung, neur, hud, inremedicinska, HeVa, Psykiatriska service (föredetta VCS psykiatriska enheter).