Till innehållet

I första hand arbetar vi som stöd för personalen inom social- och hälsovårdsanstalter i Österbottens välfärdsområde samt privata tjänsteleverantörer angående frågor om hygien och förebyggande av infektioner, epidemier och multiresistenta mikrober för att främja patient/kundsäkerhet samt personalens arbetssäkerhet. Vi utarbetar anvisningar för personalen och utbildar dem.

Kontaktuppgifter

Vi jobbar vardagar på tjänstetid, du når oss bäst måndag-fredag kl. 8-15.

E-postadressen består av användarens för- och efternamn ( fornamn.efternamn@ovph.fi )


Chatrine Norrbacka     Tel 050 501 8891

Enheter och avdelningar på Malmska sjukhus, tjänster i kommunerna i det norra området: Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby.

Anna Nordman             Tel 040 161 8289

Tjänster i kommunerna i det mellersta området: Vasa och Laihela.


Merja Tikkakoski           Tel 040 660 9395

Tjänster i kommunerna i det södra området: Oravais, Vörå, Maxmo, Korsholm, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad.

SJUKHUSTJÄNSTER (Vasa centralsjukhus):

Marja Leppälä              Tel 040 157 9499

Kirurgi (H4), preoperativa poliklinik, operationsavdelning, dagkirurgi, barnsjukdomar och barnneurologi, gynekologiska sjukdomar och förlossning, intensiv övervakningsavdelning, avancerad rehabiliteringsavdelning (H5), öron-, hals- och nässjukdomar, mun- och käkkirurgi, ögonsjukdomar, kirurgiska poliklinik (H1, H2), skopienhet (H2), instrumentvård, apotek, röntgen, fysiatri, ergoterapi.


Elina Välivainio              Tel 044 323 2405

Inremedicin, neurologi, avdelning för cancer och blodsjukdomar (Y1A, Y1B, H6), strålbehandling, poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar, lung-, neurologiska-, hud- och inremedicinska polikliniker (H3), samjour på Vasa centralsjukhus, prehospital akutsjukvård (hela ÖVPH), dialys (Vasa, Kristinestad), klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, isotopmedicin, hjärtstation, åtgärdsenhet (H2), andningsförlamade patienter, psykiatriska service (psykiatrisk poliklinik H0, samt barn och ungdomspolkliniker och avdelningar H7, H8), Fimlab kontaktmedlem