Till innehållet
En kvinna och en man står bredvid en ambulansliknande bil och pratar. Mannen pekar på det blåa ljuset på bilens tak.

Ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde beslöt i januari 2023 att man inom välfärdsområdet ska börja utveckla mobila jourtjänster. Till projektet valdes en projektchef och därmed kunde projektet och planeringen komma igång på riktigt 6.3.2023.

Verksamhetens pilotstudie skulle initialt genomföras i Vasa, men i ett tidigt skede i planeringen tog man beslutet att pilotstudien även skulle omfatta Korsholm. Man beslöt även att i projektet inkludera bedömning av vårdbehov via telefon för icke-brådskande akutvård.

I augusti 2023 flyttades projektet in under Framtidens social- och hälsocentral-projektet.

Målsättning med delprojektet är att minska de negativa effekterna som förflyttningar kan orsaka äldre patienter, samt även att minska belastningen på akutmottagningarna. Samtidigt får även serviceboendena tillgång till akutvårdens expertis dygnet runt.

Läs mera: Nya tjänster för att stöda de äldre tas i bruk

Kontaktuppgifter

Vesa Aro, projektchef
Tfn 040 186 3662, vesa.aro@ovph.fi